Veikkaukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Veikkauksen toiminta on ollut viime viikkojen ajan kiihkeässä julkisessa keskustelussa. Myös tarkastusvirastolle on esitetty Veikkaukseen liittyviä kysymyksiä. Kokosimme tähän kyselijöiden avuksi perusasioita Veikkauksen valvonnasta.

1. Kuka Veikkauksen toimintaa valvoo?

Rahapelaamisen valvonta on Suomessa hajautettu usealle eri viranomaiselle: rahapelaamisen sääntelystä on vastuussa 11 eri toimijaa, joihin kuuluvat mm. eduskunta, valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia, sisäministeriö, poliisihallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ulkopuolisten valvojien lisäksi Veikkauksella on myös hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa Veikkauksen toimintaa. Pääosin valtionyhtiöissä hallintoneuvostoista on luovuttu, mutta joillakin yhtiöillä, joilla on erityislaatuinen luonne, hallintoneuvosto on yhä toiminnassa.

Lue lisää Veikkauksen valvonnasta Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksestä (pdf) sivulta 22–25.

2. Onko VTV tarkastanut Veikkausta?

Kyllä, mutta emme usein emmekä viime vuosina. Vanhaa Veikkausta, joka toimi vuoteen 2017 asti, ei ole kovin usein suoraan tarkastettu, koska rahapelien järjestäjät olivat aiemmin selkeämmin erillään valtiosta. Lue tuoreesta blogistamme tarkastuksista, jotka tehtiin vanhasta Veikkauksesta.

Nykyinen monopoliyhtiönä toimiva Veikkaus puolestaan on toiminut vasta vuodesta 2017 alkaen, ja sitä VTV ei vielä ole tarkastanut. VTV on tarkastanut viimeksi Veikkaus Oy:tä vuonna 2013 omistajaohjauksen näkökulmasta.

Veikkauksen tarkastamiseen vaikuttaa myös Veikkauksen yhtiömuoto: valtion yhtiöomaisuuden osalta VTV:n tarkastus kohdistuu pääasiassa omistajaohjaukseen. VTV:llä on oikeus tarkastaa valtion määräysvallassa olevia yhtiöitä erityisesti sen selvittämiseksi, miten valtion omistajaohjausta ja osakasvaltaa on käytetty. Tarvittaessa tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa valtionyhtiöitä laajemminkin.

3. Kuka vastaa Veikkauksen omistajaohjauksesta?

Veikkaus Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Sisäministeriö vahvistaa Veikkauksen rahapelien pelisäännöt ja Poliisihallitus valvoo sääntöjen noudattamista.

Valtion omistajaohjaus tarkoittaa, että valtio osakkeenomistajana käyttää äänioikeuttaan Veikkauksen yhtiökokouksissa sekä vaikuttaa muilla toimenpiteillä yhtiön hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. Omistajaohjauksen keskeiset periaatteet määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion omistajapolitiikasta. Omistajapolitiikan yhtenä lähtökohtana on hallitusohjelma ja tapana on, että uusi hallitus julkaisee päivitetyn periaatepäätöksen. Rinteen hallituksen periaatepäätös valtion omistajapolitiikasta julkaistaneen loppuvuonna 2019.

4. Kuka saa Veikkauksen tuotot?

Ministeriöt. Esimerkiksi vuoden 2018 liikevoittonsa, 1 014 milj. euroa, Veikkaus tuloutti edunsaajaministeriöille, jotka jakavat tulot eteenpäin avustuksina. Veikkaus tuloutti opetus- ja kulttuuriministeriölle 537,5 milj. euroa, sosiaali- ja terveysministeriölle 436,1 milj. euroa ja maa- ja metsätalousministeriölle 40,6 milj. euroa. Lisäksi Veikkaus maksoi arpajaisveroa 211 milj. euroa.

5. Eikö Veikkausta tai sen omistajaohjausta pitäisi nyt tarkastaa? Milloin VTV aikoo tarkastaa niitä?

Tarkastusvirasto tekee toimintaympäristön seurantaa ja arvioi parhaillaan sen pohjalta tarkastusaiheita tulevien vuosien tarkastussuunnitelmaan. Aiheiden valinta on riskiperusteista ja siinä painotetaan mm. kunkin aiheen valtiontaloudellista merkitystä sekä sitä, että voimme tarjota ajankohtaista tarkastustietoa eduskunnan ja/tai valtionhallinnon päätöksentekoa varten silloin, kun kyseiseen asiaan voi vielä vaikuttaa. VTV arvioi tarvetta tarkastaa Veikkausta ja sen omistajaohjausta yhdessä muiden mahdollisten aiheiden kanssa.

Kategoriat