VTV valmistautuu maakunta- ja sote-uudistukseen aktiivisella sidosryhmätyöllä

Valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen on alkanut Valtiontalouden tarkastusvirastossa jo vuonna 2017 sekä sisäisesti sekä aktiivisella sidosryhmätyöllä. Tavoitteenamme on tuoda ennakoivalla toimintatavalla oma roolimme ja tarkastusmandaattimme näkyväksi ja edistää tarkastustoiminnan vaikuttavuutta.

Aktiivisella sidosryhmätyöllä edesautamme kirkastamaan maakuntauudistuksen tarkastus- ja valvontatoiminnan kokonaiskuvaa sisältäen toimijat, roolit ja näiden väliset yhteydet. Yhteistyössä tarkastusyhdistysten kanssa laadimme yhteisen muistion tarkastustoimijoista maakunnissa. Muistio visualisointeineen on yhteisesti käytössä tarkastusyhdistysten kanssa, ja se on lisätty myös Alueuudistus.fi-sivustolle, joka on maakunta- ja sote-uudistuksen keskeinen tiedotuskanava.

Maakuntavierailujen yhteydessä ja valtionhallinnon keskeisten toimijoiden tapaamisissa on keskusteltu ajankohtaisista valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä ja haasteista sekä jaettu tietoa tehokkaasti. Yhteisten näkökulmien avulla on voitu jakaa tietoa, vähentää epätietoisuutta sekä luoda uusia kontakteja toimijoiden kesken. Maakuntauudistuksen myötä kasvanut sidosryhmäyhteistyö on hedelmällistä jokaiselle osapuolelle.

Lue lisää 

Kategoriat