VTV:n ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

VTV on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2020. Raportilla valmistaudumme vuodesta 2021 eteenpäin voimaan tulevaan erilliseen vastuullisuusraportointiin, joka koskee kaikkia valtion virastoja.

Vastuullisuusraportin taustalla on YK:n jäsenmaiden sopimus 17:sta kestävän kehityksen tavoitteesta, joiden avulla pyritään turvaamaan ihmisten hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Kestävän kehityksen toimintaohjelma koskee kaikkia maailman maita, ja ensisijainen vastuu sen toimeenpanosta on valtioilla.

Raportti on koostettu Valtiokonttorin vastuullisuusraportointiohjeen pohjalta. VTV keskittyy vuoden 2020 osalta viraston kädenjälkeen, eli mahdollisuuksiin edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tai purkaa niiden tiellä olevia esteitä omalla toiminnallaan.

Pääset tutustumaan VTV:n vastuullisuusraporttiin tästä.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa VTV:n toiminnassa?

Vastuullisuus liittyy monin tavoin VTV:n perustuslaissa määriteltyihin ydintehtäviin, jotka ovat valtion taloudenhoidon ja omaisuuden hallinnan tarkastaminen sekä finanssipolitiikan ja puolue- ja vaalirahoituksen valvonta. Sen lisäksi, että varmistamme, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen, VTV edistää tarkastustoiminnalla hallinnon tehokkuutta ja yhtenäisyyttä arvioimalla tarkastuskohteiden toimintaa ja tuomalla esille kehityskohteita.

Roolissamme riippumattomana tiedon tuottajana, tiedolla vaikuttajana ja vaikuttamiseen kannustajana voimme toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita laajasti aiheeseen liittyvien tarkastusten kautta. Edistämme kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta myös kansainvälisellä yhteistyöllämme ja monipuolisilla sidosryhmäsuhteillamme.

 

Kategoriat