VTV:n uusi strategia: vaikuttavaa ja tehokasta perustehtävien hoitoa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on uudistanut strategiansa vuosille 2024–2030. Strategian lähtökohta on, että VTV keskittyy perustehtäviensä hoitamiseen vaikuttavasti ja tehokkaasti.

VTV:n strategisena tehtävänä on turvata kestävää julkisen talouden hoitoa sekä tehokkaasti ja avoimesti toimivaa valtionhallintoa. Tämä edellyttää tarkastusviraston omalta toiminnalta tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä.

Strategian yksi tavoite on vahvistaa tarkastus- ja valvontatyöllä hallinnon tilivelvollisuutta eduskunnalle ja kansalaisille. Tarkastusviraston uusi strategia on laadittu tilanteessa, jossa julkisen talouden haasteet jatkuvat ja jopa kärjistyvät ja valtiontalouden näkymät ovat epävarmoja.

Strategian käytännön toteutusta on linjattu toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Siinä on kuvattu keskeiset tavoitteet kaudelle 2024–2027. Suunnitelmaan on kirjattu, miten tarkastusviraston strategiaa toteutetaan käytännössä, miten tarkastusvirastolle osoitettuja voimavaroja käytetään ja miten viraston toimintaa kehitetään.

Toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi VTV laatii vuosittain tarkastus- ja valvontasuunnitelman.

Voimassa olevaan tarkastus- ja valvontasuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2027

Kategoriat