Yhteisöjen tukikäytännöt pääosin kunnossa, yhdenmukaisia käsitteitä kaivataan

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut tukia, joita talousarviosta myönnetään voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Samanaikaisesti VTV tarkasti tapauksia, joissa valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä on siirretty viranomaisilta muille tahoille.

Valtion talousarviosta myönnetään tukea monille erilaisille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille eli yksityisille laitoksille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille sekä eräille julkisoikeudellisille laitoksille kuten Työterveyslaitokselle ja Suomen metsäkeskukselle. VTV tarkasti kuutta eri tukimuotoa, joista maksettiin voittoa tavoittelemattomille yhteisöille vuonna 2018 yhteensä 128 miljoonaa euroa tukea. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtionapujen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettu säädöksiä ja onko tukiprosessien sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kokonaisuutena asiat ovat kunnossa, eikä varsinaisia väärinkäytöksiä havaittu. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota, että eri tukimuotojen kohdalla ei ole käytetty yhdenmukaisia käsitteitä. Tästä syystä voi syntyä erilaisia tulkintoja, jotka voivat vaikuttaa tuen myöntämiseen ja määrään.

”Esimerkiksi työllisyyspoliittista avusta ei saa myöntää elinkeinotoimintaan, mutta elinkeinotoiminnan määrittely ei ole yksiselitteistä. Erilaiset tulkinnat elinkeinotoiminnasta voivat vaikuttaa tuen myöntämiseen ja määrään. Jotta tuenhakijoiden yhdenvertainen kohtelu voitaisiin varmistaa, olisi tärkeää avata elinkeinotoiminnan käsite työllisyyspoliittisen avustuksen ohjeistuksessa”, VTV:n johtava tilintarkastaja Tea Grönlund sanoo.

Tarkastuksessa havaittiin yksittäisiä säädösten vastaisia toimia kolmessa eri tukimuodossa. Tukea oli esimerkiksi myönnetty säädösten vastaisesti ja tukien käytön valvonnassa oli puutteita. Myös muutamia sisäisen valvonnan puutteita tunnistettiin.

”Lisäksi laki ja asetus Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta on monilta osin vanhentunut ja puutteellinen. Tämän vuoksi VTV suosittelee Työterveyslaitosta koskevien säädösten päivittämistä”, Grönlund kertoo.

Tarkastuksen rinnalla tarkasteltiin myös kolmea tapausta (Business Finland, Motiva Oy ja Suomen riistakeskus), joissa valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä on siirretty viranomaisilta muille toimijoille.

Julkinen hallintotehtävä voidaan siirtää muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna mm. hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Vuoden 2018 alussa Innovaatiorahoituskeskus Tekes muutettiin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy yhtiöksi nimeltä Business Finland Oy. Innovaatiorahoituskeskus hallinnoi yhtiötä omistajaohjauksella. Yhtiölle siirrettyjä tehtäviä ei ole määritelty eikä yksilöity riittävän täsmällisesti lainsäädännössä. Business Finlandin julkiset hallintotehtävät ovat parhaillaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen käsittelyssä.

Tutustu julkaisuun: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Lisätietoja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukemisesta: Tea Grönlund

Lisätietoja Business Finland Oy:tä koskevasta tarkastuksesta: Jaakko Eskola

Kategoriat