Jaakko Eskola valvoo puolueita

Tilintarkastaja on kiinnostunut numeroista ja asiat numeroiden takana tulee nähdä. Aloitteellisuus, aktiivisuus, kärsivällisyys ja rohkeus ovat myös hyviä tilintarkastajan piirteitä

Jaakko Eskola valvoo puolueita

Hallintotieteiden maisteri Jaakko Eskola haki VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikköön töihin opintojensa loppumetreillä. 17 vuotta myöhemmin hän työskentelee samaisessa yksikössä tilintarkastuspäällikkönä.

Tarkastusviraston monipuoliset työtehtävät sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ovat syy siihen, ettei Jaakon mielestä uuden työntekijän tarvitse välttämättä vaihtaa työpaikkaa heti, mikäli kaipaa vaihtelua työtehtäviinsä.

Tilintarkastajan työssä on tärkeää löytää tarkastettavasta asiasta oleellinen näkökulma, joka tukee VTV:n tavoitteita. ”Tilintarkastaja on kiinnostunut numeroista ja asiat numeroiden takana tulee nähdä. Aloitteellisuus, aktiivisuus, kärsivällisyys ja rohkeus ovat myös hyviä tilintarkastajan piirteitä. Asiat tulee myös osata esitellä ymmärrettävästi ja selkeästi eri tahoille ja organisaatiotasoille”, tiivistää Jaakko hyvän tilintarkastajan ominaisuuksia kysyttäessä.