Jälkiseurantaraportti: Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen

Useimmat ministeriöt ovat ottaneet käyttöön tiedonhallintamallin tai tiedonhallintakartan hallussaan olevista tietovarannoista. Valtionhallinnon tietovarantojen hyödyntämisen ja liiketaloudellistamisen mahdollisuuksissa on kuitenkin suuria eroja esimerkiksi tietovarantojen luonteesta ja tiedon luottamuksellisuudesta johtuen.

Avoimen datan direktiivin EU 2019 (1024) tarkoituksena on edistää julkisen sektorin elinten hallussa olevan tiedon uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Jälkiseurannan kohteena ollut Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen -tarkastus on laadittu ennen mainittua direktiiviä. Tarkastuksen ajankohtana oli voimassa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annettu niin sanottu PSI-direktiivi (EY 2003/98).

Jälkiseurannan mukaan ministeriöt ja valtioneuvoston kanslia ovat aloittaneet ja osin toteuttaneet sääntelyn edellyttämää tiedonhallintamallia ja valtiovarainministeriö on ohjannut ja koordinoinut tätä toimintaa. Valtioneuvoston kanslia hallinnoi avoimen tiedon hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja hankemallia ja sen arviointiryhmä tuottanee jatkossa yksityiskohtaisempaa tietoa avoimen tiedon hyödyntämisen kokonaisuudesta valtionhallinnossa.

Useimmat ministeriöt ovat ottaneet käyttöön alan sääntelyn edellyttämän tiedonhallintamallin, tiedonhallintakartan tai näitä vastaavan toiminnon niiden hallussa olevista tietovarannoista. Valtionhallinnon tietovarantojen luonteessa, käyttötarkoituksessa ja siten myös hyödyntämisen ja liiketaloudellistamisen mahdollisuuksissa on kuitenkin suuria eroja. Joissakin ministeriöissä tietovarannoista on kehitetty hyödyllisiä sovelluksia, mutta tietovarantoihin liittyvä kustannustietoisuus ja esimerkiksi hyödyntäminen liiketalouden tarkoituksiin edellyttää vielä työtä.

Julkisen hallinnon tietovarantojen käyttötarkoituksissa on eroja, mikä vaikuttaa niiden hyödyntämiseen. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön alalla sen tietovarannot ovat hyödynnettävissä esimerkiksi liikenteen sovelluksina, mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tai ulkoministeriön hallinnonalan luottamukselliset ja salassa pidettävät asiakastiedot ovat eri kysymys. Joissakin ministeriöissä on jo pitkään hyödynnetty tietovarantoja ja laadittu hyödyllisiä sovelluksia, yleensä Euroopan unionin sääntelyn tai kansainvälisen järjestön johdolla.  Joillakin hallinnonaloilla on myös yhteisesti hallinnoitavia Euroopan unionin sääntelyyn perustuvia tietovarantoja.

Tietovarantojen liiketaloudellinen hyödyntäminen vaatii vielä toimia ministeriöissä. Tietovarantoihin liittyvistä kustannuksista ei ole tällä hetkellä tarpeellista tietoa. Alan kehitystä ja tietovarantojen hyödyntämistä koskevaa tuloksellisuusvaatimusta arvioitaessa pitää ottaa huomioon alan sääntelyn vaatimukset mukaan lukien tietoturvallisuus ja yksityisyyden suoja sekä esimerkiksi datatalouden alan kehitys.

Kategoriat