Jälkiseurantaraportti: Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen

Valtiovarainministeriö on laatinut aiempaa enemmän koosteita työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen -tarkastuksesta (9/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena oli työllisyyspolitiikan toimien valmistelu julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta sekä työllisyyteen liittyvien finanssipolitiikan toimien valmistelu. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että työllisyyspolitiikan ja finanssipolitiikan tavoitteet muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ja että tavoitteita asetettaessa ja toimia valittaessa hyödynnetään kattavasti saatavilla olevaa tietoa. Tarkastuksessa todettiin, että työllisyystoimia valmistellaan useissa eri ministeriöissä, eikä niitä juurikaan tarkasteltu kokonaisuutena. Havainnon perusteella suositeltiin, että valtiovarainministeriö laatisi säännöllisesti koosteen työllisyystoimista yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Valtiovarainministeriö on laatinut erilaisia koosteita työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen. Työllisyystoimista laadittavaa koostetta on syytä kuitenkin kehittää edelleen niin, että se kattaisi kaikki suunnitellut ja toimeenpannut työllisyystoimet. Myös koosteen laatimisen säännöllisyyteen olisi hyvä kiinnittää huomiota.

Valtiovarainministeriössä tähän mennessä toteutetut ja työn alla olevat toimenpiteet ovat olleet tarkastusviraston näkökulmasta riittäviä havaittujen kehittämistarpeiden täyttämiseksi. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat