Jälkiseurantaraportti: Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt

Kaikki ministeriöt seuraavat kehittämishankkeiden tuloksellisuutta, mutta seurannan käytännöt vaihtelevat. Lähes puolet ministeriöistä hyödyntää valtioneuvoston kanslian hankehallinnanmallia ja ohjeistusta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt -tarkastuksesta (15/2019). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannan perusteella ministeriöt seuraavat hanketoimintaa ja raportoivat sen tuloksellisuudesta. Ministeriöiden seurannan käytännöt vaihtelevat jossain määrin. Kolme vuotta sitten tehdyssä tarkastuksessa esiin tuodut hankeohjauksen haasteet ja parhaat käytänteet ovat olleet ohjaamassa ministeriön ja hallinnonalan hankeohjauksen kehittämistä.

Valtioneuvoston kanslia on laatinut oman kehittämisen ja hanketoiminnan ohjeistuksen ja esitellyt tätä malliaan muille ministeriöille. Ministeriöistä lähes puolet ilmoitti hyödyntävänsä sitä. Ministeriöiden mukaan valtioneuvoston kanslian kehittämät ja kirjaamat käytännöt parantavat mahdollisuuksia kehittää ministeriöille soveltuvia hankemalleja yhteistä kokemuspohjaa hyödyntäen, vaikka sama hankemalli ei ole sellaisenaan sovellettavissa erimuotoiseen hanketoimintaan.

Jälkiseurannassa todettu kehitys on ollut tarkastuskertomuksessa annettujen suosituksien mukaista, eikä jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat