Jälkiseurantaraportti: Korvaukset

Valtion varoista maksettavien korvausten käsittelyssä noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja ja yhdenvertaisia korvausperiaatteita. Korvausprosessien toimijat ovat kehittäneet ohjeistustaan ja sisäistä valvontaansa sekä omissa tietojärjestelmissään että hyödyntämällä toistensa sähköisiä järjestelmiä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Korvaukset-laillisuustarkastuksesta (18/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Laillisuustarkastuksessa selvitettiin, miten valtion varoista maksettavia korvauksia on hallinnoitu. Tarkastuksessa todettiin, että korvausprosesseissa on olennaisilta osin noudatettu säädöksiä ja ohjeita.

Valtiokonttori on korjannut puutteet, jotka havaittiin työtapaturmakorvausten prosessin määräaikojen noudattamisessa. Se on myös varmistanut, että hakijoiden kohtelu on yhdenvertaista julkisissa ja yksityisissä tapaturmakorvausprosesseissa. Valtiokonttorin käytössä oleva korvausjärjestelmä toimii keskeisenä prosessia ohjaavana ja kontrolloivana sisäisen valvonnan välineenä. Lisäksi sillä on kehitteillä analyyttisia menetelmiä laskutuksen oikeellisuuden varmentamiseksi ja korvausprosessin kontrollien kattavuuden parantamiseksi. Tarkastusvirasto suosittelee Valtiokonttoria osaltaan pyrkimään siihen, että valtion saatavien perintä saataisiin myös valtion takautumisoikeuteen perustuvien rikosvahinkokorvausten osalta tehokkaammaksi.

Oikeusministeriö selvittää syksyn 2020 kuluessa, onko oikeusapukorvausten hakijoiden taloudellisen tilan arviointi nykyisellään ollut riittävää ja toimivaa. Oikeusministeriön pitkän aikavälin tavoitteena on järjestää korvauskäsittely ja tarvittavien tietojen saanti niin, että hakijoiden taloudellinen tilanne voidaan selvittää suoraan sähköisistä järjestelmistä. Oikeusministeriö on toiminut aktiivisesti sen eteen, että keskeiset toimijat voisivat saada tarvitsemiaan tietoja suoraan toistensa järjestelmistä.

ELY-keskukset ovat ryhtyneet riittäviin korjaus- ja kehittämistoimiin luonnonsuojelualueiden perustamiskorvausten käsittelyssä niin, että hakijoiden kohtelu on mahdollisimman yhdenvertaista valtakunnallisesti. Korvausmenettelyn ohjeistusta on täsmennetty ympäristöministeriön ja ELY-keskusten yhteistyönä. Korvausten maksatuksessa on siirrytty aiempaa kattavammin menettelyyn, jossa vain lainvoimaiset päätökset voidaan siirtää maksuun.

Kategoriat