Jälkiseurantaraportti: Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat kehittäneet opetuksen järjestäjille tarjottavaa tukea paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoon. Opetuksen järjestäjille on tarjottu esimerkiksi koulutusta opetussuunnitelman toimeenpanon tueksi. Yhteistyötä on parannettu kehittämällä digitaalisia järjestelmiä. Esimerkiksi opetuksen järjestäjien hyödyntämän ePerusteet-palvelun kehitystyö on aloitettu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä -tarkastuksesta (5/2021). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Opetushallitus laatii Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -määräyksen, jonka mukaisesti paikalliset opetuksen järjestäjät laativat paikalliset opetussuunnitelmat. Tarkastuksessa todettiin, että opetussuunnitelman perusteissa edellytetään niin sanottujen laaja-alaisten osaamisalueiden opettamista, mutta laajasti muuttuneiden perusteiden toimeenpanon tuki ei ole ollut riittävää.

Jälkiseurannassa havaittiin, että perusteiden toimeenpanon tukemista on jatkettu tarkastuksen jälkeen muun muassa erilaisilla koulutuksilla. Opetushallitus sekä järjestää koulutuksia että rahoittaa eri tahojen järjestämiä koulutuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Opetushallitukselle määrärahoja koulutuksiin.

Tarkastuksessa tarkastusvirasto suositti opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Opetushallitusta parantamaan opetuksen järjestäjien välisen yhteistyön edellytyksiä esimerkiksi kehittämällä digitaalisia palveluita. Jälkiseurannassa havaittiin, että yhteistyötä on kehitetty erilaisilla hankkeilla. Opetushallitus on esimerkiksi aloittanut ePerusteet-järjestelmän kehittämistyön. Palvelussa on valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Lisäksi opetuksen järjestäjät voivat julkaista palvelussa omat opetussuunnitelmansa.

Tarkastuksessa tarkastusvirasto suositti myös Opetushallitusta kehittämään paikallisten opetussuunnitelmien perusteiden seurantamallin, joka tukisi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon yhdenmukaisuutta. Opetushallitus ei kuitenkaan ole laatinut opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon seurantamallia, mutta Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut nykyisen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa kattavasti.

Kategoriat