Jälkiseurantaraportti: Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset

Tulorekisteri-ilmoitusten korjaaminen ja tietojen täsmäyttäminen aiheuttavat edelleen työnantajille ylimääräistä työtä. Tulorekisterin käyttö ja hyödyntäminen ovat kuitenkin kokonaisuutena kehittyneet positiivisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset -tarkastuksesta (3/2021). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastus­kertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen päähavaintona oli, ettei työnantajien hallinnollinen tiedonantotaakka ollut tulorekisterin myötä kokonaisuutena vähentynyt, vaan ilmoittamiseen liittyvä työmäärä oli pikemminkin kasvanut. Tarkastuksen mukaan keskeisiä syitä tähän olivat, että ilmoituksia joudutaan tekemään aiempaa useammin, niitä on tarpeen korjata takautuvasti, ja tietojen korjaaminen ja täs­mäyttäminen koetaan hankalaksi.

Jälkiseurannan perusteella tulorekisteri-ilmoitusten korjaaminen ja tietojen täsmäyttäminen on ilmoittajien kannalta edelleen jossain määrin ongelmallista. Korjaamisilmiön taustalla näkyy ilmoittamisen peruslogiikka, johon on tulorekisterihankkeessa aikanaan päädytty. Ongelmat eivät kuitenkaan jälkiseurannan yhteydessä nousseet enää yhtä vahvasti esiin kuin tarkastuksen tiedonhankinnan aikaan syksyllä 2020, joten tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan.

Tarkastusvirasto katsoo, että Verohallinto, valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat toteuttaneet toimenpiteitä, jotka ovat olleet tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten suuntaisia. Tarkastusvirasto pitää kuitenkin antamiaan suosituksia edelleen ajankohtaisina, koska tarkastuksessa havaittujen ongelmien juurisyyt ovat osittaisesta lieventymisestä huolimatta edelleen olemassa ja siten vähentävät tulorekisterin aikaansaamia hyötyjä. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat