Jälkiseurantaraportti: Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä

Cleantech-hankintojen toteuttamisessa on jälkiseurannan perusteella tapahtunut selvää edistystä. Vastuuministeriöt ovat kehittäneet valtion ja kuntien yhteistyötä, ja ne ovat toteuttaneet yhteistyössä kansallisen julkisten hankintojen strategian. Myös kestäviä, innovatiivisia hankintoja edistävän KEINO-osaamiskeskuksen toiminta on ollut aktiivista.

VTV on tehnyt jälkiseurannan Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä -tarkastushankeen kahdesta tarkastuksesta: Cleantech-hankintojen toteuttaminen (2/2019) ja Cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa (3/2019). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksissa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastushankkeessa selvitettiin, onko cleantech-hankinnoilla onnistuttu edistämään näille hankinnoille ja cleantechille asetettuja politiikkatavoitteita. Lisäksi selvitettiin, miten cleantech-hankintatoimintaa voidaan kehittää. Jälkiseurannan perusteella cleantech-hankintojen sekä ylipäänsä julkisten hankintojen edistämisessä on tapahtunut selvää, tarkastusten suositusten mukaista kehitystä. Valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton johdolla on laadittu kansallinen hankintastrategia. Strategian ovat valmistelleet ja toteuttaneet hankintojen asiantuntijat ja organisaatioiden johto sekä valtio- että kuntasektorilla.  Vuonna 2018 perustettu Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on kehittänyt aktiivisesti hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista ja mittaamista. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhteistyössä ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kanssa Innovatiivisten hankintojen toimenpidesuunnitelman.

Julkisten hankintojen toteuttamisessa havaittiin jälkiseurannassa myös puutteita. Valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö eivät ole selvittäneet ympäristötavoitejärjestelmän toteuttamista. Myös hankintayksiköiden omissa strategioissa on vielä kehitettävää. Kokonaisuutena hankintojen toteutus on kuitenkin ollut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista.

Kategoriat