Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Kaikki vuoden 2012 kunnallisvaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet lain tarkoittaman vaalirahoitusilmoituksen lukuun ottamatta kolmea ilmoitusvelvollista. Valtiontalouden tarkastusvirasto velvoitti yhteensä 34 ilmoitusvelvollista tekemään vaalirahoitusilmoituksensa sakon uhalla. VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalirahoituslaissa säädetyt vaalikohtaiset ilmoitukset.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2012 kunnallisvaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet lain tarkoittaman vaalirahoitusilmoituksen lukuun ottamatta kolmea ilmoitusvelvollista. Vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta vastaa vaalirahoituslain perusteella aina ilmoitusvelvollinen.

Ilmoitusten käsittelyn, selvitysten ja tehtyjen täydennysten jälkeen tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella Valtiontalouden tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta lukuun ottamatta yhtä vaalirahoitusilmoitusta.

Vaalirahoituslain mukaiseen määräaikaan mennessä ilmoitusta ei ollut jättänyt 2 894 ilmoitusvelvollista. Yhteensä 1664 ilmoitusvelvollista kehotettiin viipymättä toimittamaan vaalirahoitusilmoitus. Ensimmäisen kehotuksen perusteella yhteensä 1237 vaalirahoitusilmoitusta toimitettiin tarkastusvirastolle. Toinen kehotus toimitettiin ilmoitusvelvollisille, jotka eivät edelleenkään olleet vaalirahoitusilmoitustaan jättäneet. Toinen kehotus lähetettiin yhteensä 427 ilmoitusvelvolliselle.

Kahden kehotuksen jälkeen oli ilmeistä, että kaikki ilmoitusvelvolliset eivät kehotuksista huolimatta tee vaalirahoituslain tarkoittamalla tavalla laissa säädettyä vaalirahoitusilmoitusta tarkastusvirastolle. Prosessissa siirryttiin puuttuvien ilmoitusten osalta uhkasakkolain (1113/1990) mukaiseen menettelyyn.

Ennen uhkasakon asettamista tuli ilmoitusvelvollisille varata vielä tilaisuus selityksen antamiseen (asianosaisen kuuleminen). Uhkasakon asettamiseen liittyvä ilmoitus prosessinvaiheesta ja tilaisuudesta selityksen antamiseen toimitettiin yhteensä 191 ilmoitusvelvolliselle. Ilmoitukset toimitettiin haastemiesten välityksellä.

Haastemiehen toimittaman ilmoituksen jälkeen vaalirahoitusilmoituksia toimitettiin tarkastusvirastolle yhteensä 157 kappaletta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto velvoitti yhteensä 34 ilmoitusvelvollista tekemään vaalirahoitusilmoituksensa sakon uhalla. Näistä henkilöistä kolme ei edelleenkään ole toimittanut vaalirahoitusilmoitustaan tarkastusvirastolle.

Tarkastusvirasto on pyrkinyt järjestämään vaalirahoitusvalvontajärjestelmän mahdollisimman ohjaavaksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että ohjeistuksen lisäksi neuvontapalvelu on vastannut kaikkiin tarkastusvirastolle vaalirahoitukseen ja vaalirahoitusilmoituksen jättämiseen liittyviin kysymyksiin. Kunnallisvaalien vaalikampanja-ajan alusta huhtikuun 2013 loppuun ulottuvalla ajanjaksolla tarkastusviraston ylläpitämä neuvontapuhelin on vastannut yhteensä noin 840 vaalirahoitusta koskevaan kysymykseen. Tämän lisäksi sähköpostitse on vastattu noin 790 vaalirahoitukseen liittyvään kysymykseen. Paperimuodossa tulleita varsinaisia vaalirahoitusilmoituksia tallennettiin tarkastusvirastossa järjestelmään yhteensä 6 158. Yhteensä ilmoituksia täydennettiin 310 tapauksessa.

 

Kategoriat