Lausunto: Valtion talousarviosta annetun astuksen muuttaminen

Varsinkin hallituksen vuosikertomusta koskevien pykälien osalta syytä tiukkaan aikatauluun ei ole perusteltu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtäviä koskevia asetusluonnoksen muutoksia tarkastusvirasto pitää asianmukaisina.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta.  Muutokset koskisivat menopäätöksen tekemiseen liittyviä sisäisen valvonnan vaatimuksia (38 §), hallituksen vuosikertomusta (68 a § ja 68 b §) sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtäviä (71 §).

Tarkastusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lausuntopyynnön saatteessa mainitaan, että muutokset olisivat tulossa voimaan helmikuun 2016 alkupuolella.    Varsinkin hallituksen vuosikertomusta koskevien 68 a §:n ja 68 b §:n osalta syytä tiukkaan aikatauluun ei ole perusteltu.

Jos muutos tulee voimaan helmikuussa 2016 ja sen perusteella muutetaan jo vuotta 2015 koskeva raportointi asetuksen mukaiseksi, tarkoittaa se tilivelvollisuusvaatimuksien muuttamista takautuvasti.   Vuodelta 2015 annettavan hallituksen vuosikertomuksen valmistelu on jo käynnissä, toimeksianto ja ohjeistus vuosikertomuksen laatimiseksi on annettu 20.11.2015 (VNK/2062/42/2015).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtäviä koskevia asetusluonnoksen 71 §:ään sisältyviä muutoksia tarkastusvirasto pitää asianmukaisina.

Kategoriat