Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2008

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.11 kb 04.05.2009

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.2 kb 03.04.2009

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.05 kb 23.04.2009

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.8 kb 31.03.2009

pdf

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.21 kb 30.04.2009

pdf

Etelä-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

225.53 kb 08.05.2009

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.19 kb 08.05.2009

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.97 kb 05.05.2009

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.27 kb 07.04.2009

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.93 kb 15.04.2009

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

228.2 kb 17.04.2009

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.45 kb 21.04.2009

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.88 kb 16.04.2009

pdf

Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.23 kb 23.04.2009

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

214.43 kb 06.05.2008

pdf

Ilmailuhallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.71 kb 23.04.2009

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.52 kb 01.01.2009

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.28 kb 05.05.2009

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.91 kb 04.05.2009

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.75 kb 03.04.2009

pdf

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.45 kb 05.05.2009

pdf

Kainuun työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.37 kb 30.04.2009

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.13 kb 16.04.2009

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.12 kb 08.05.2009

pdf

Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.59 kb 23.04.2009

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.82 kb 23.04.2009

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.77 kb 02.04.2009

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.55 kb 23.04.2009

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.07 kb 22.04.2009

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.87 kb 08.05.2008

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.15 kb 29.04.2009

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.23 kb 05.05.2009

pdf

Lapin työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.08 kb 08.05.2009

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.66 kb 09.04.2009

pdf

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.26 kb 31.03.2009

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.89 kb 13.05.2009

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.06 kb 14.04.2009

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.49 kb 23.04.2009

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.73 kb 20.04.2009

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.92 kb 16.04.2009

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.72 kb 05.05.2009

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.78 kb 13.05.2009

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.71 kb 31.03.2009

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.54 kb 29.04.2009

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.92 kb 28.04.2009

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.66 kb 01.04.2009

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.57 kb 08.05.2009

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.07 kb 05.05.2009

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.26 kb 16.04.2009

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.09 kb 07.05.2009

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

226.74 kb 07.05.2009

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.16 kb 13.05.2009

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

237.64 kb 14.05.2009

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.33 kb 05.05.2009

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.39 kb 24.04.2009

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.8 kb 06.04.2009

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.93 kb 27.03.2009

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.35 kb 29.04.2009

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.85 kb 22.04.2009

pdf

Pirkanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

228.77 kb 06.05.2009

pdf

Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.46 kb 04.05.2009

pdf

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.41 kb 28.04.2009

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.23 kb 06.05.2009

pdf

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.13 kb 29.04.2009

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.17 kb 29.04.2009

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.26 kb 07.04.2009

pdf

Puolustushallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.94 kb 14.04.2009

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.65 kb 06.04.2009

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.42 kb 29.04.2009

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

224.4 kb 29.04.2009

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.01 kb 30.04.2009

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.17 kb 17.04.2009

pdf

Rautatieviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.96 kb 30.04.2009

pdf

Revisionsberättelse för Länsstyrelsen på Åland år 2008

139.9 kb 08.05.2009

pdf

Revisionsberättelse för Svenska handelshögskolan år 2008

142.23 kb 16.04.2009

pdf

Revisionsberättelse för Åbo Akademi år 2008

142.4 kb 02.04.2009

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.39 kb 29.04.2009

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.37 kb 06.05.2009

pdf

Satakunnan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.94 kb 07.05.2009

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.38 kb 23.04.2009

pdf

Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.67 kb 30.03.2009

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.56 kb 14.05.2009

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.31 kb 08.04.2009

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.76 kb 04.05.2009

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.08 kb 11.05.2009

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.07 kb 20.04.2009

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.43 kb 27.04.2009

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.72 kb 31.03.2009

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.01 kb 06.04.2009

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.77 kb 24.04.2009

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

227.46 kb 30.04.2009

pdf

Tampereen teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.78 kb 04.05.2009

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.93 kb 23.04.2009

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

215.37 kb 05.05.2009

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.73 kb 20.04.2009

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.52 kb 28.04.2009

pdf

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.75 kb 06.04.2009

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.4 kb 05.05.2009

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.79 kb 08.05.2009

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.45 kb 23.04.2009

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.18 kb 07.04.2009

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217.21 kb 17.04.2009

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.44 kb 06.05.2009

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

236.22 kb 15.05.2009

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

231.06 kb 08.05.2009

pdf

Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

223.58 kb 29.04.2009

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.4 kb 04.05.2009

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217 kb 26.03.2009

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.89 kb 14.04.2009

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.15 kb 20.04.2009

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.29 kb 15.04.2009

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

217 kb 27.03.2009

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.28 kb 06.04.2009

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

221.42 kb 12.05.2009

pdf

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.81 kb 04.05.2009

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

219.01 kb 31.03.2009

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

216.76 kb 02.04.2009

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

220.64 kb 11.05.2009

pdf

Yliopistojen palvelukeskus Certian tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.68 kb 06.05.2009

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

218.81 kb 07.05.2009

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2008

222.51 kb 02.04.2009
Kategoriat