Framsidan

Statens revisionsverk, VTV, reviderar skötseln av statsfinanserna och övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. VTV:s ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen.