6.4.2017 Stödsystemet för vindkraft är betryggande för producenten men dyrt och stelt för staten

Statens revisionsverk (SRV) har utrett om inmatningspriserna för vindkraft är ett kostnadseffektivt sätt att öka användningen av förnybara energikällor. I lagen om produktionsstöd är målet för vindkraftverkens totalkapacitet 2 500 megavoltampere. Detta kommer troligen att uppnås men stödet har dålig kostnadseffektivitet så länge elpriserna är låga. Med dagens prisutveckling blir de totala stödutgifterna uppskattningsvis 2–3 miljarder euro mellan 2017 och 2030.

Läs mera

6.4.2017 Revisionsverket utredde hur företagsledare ser på Finland som investeringsmiljö

Statens revisionsverk (SRV) har utrett hur företagsledare ser på Finland som investeringsmiljö för att bedöma varför Finlands framskjutna placeringar i jämförelser av ländernas konkurrenskraft inte omsätts i ekonomisk tillväxt. SRV och företagsledare, experter och tjänstemän från olika branscher tog tillsammans fram flera förslag på hur investeringsmiljön kan förbättras, bl.a. smidigare tillståndsprocesser och offentliga upphandlingar, utbildningsvägar och värdering av marknadsföringskunnande.

Läs mera


iStock_94019317_SMALL_

Finlands stora år 2017


Övervakning av finanspolitiken
Val- och partifinansieringstillsyn

 


Uppgifter och verksamhet

Klagomålsärenden


Statens Revisionsverk - aktuellt


4.5.2017: Delegationens nya sammansättning under mandatperioden 1.5.2017–30.4.2019

Riksdagsledamot Eero Heinäluoma

Riksdagsledamot Krista Mikkonen

Riksdagsledamot Päivi Räsänen

Riksdagsledamot Tapani Tölli

Riksdagsledamot Kari Uotila

Riksdagsledamot Juhana Vartiainen

Filosofie doktor Lauri Heikkilä

Kanslichef Jari Gustafsson, Arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Anita Lehikoinen, Statens ekonomiska forskningscentral

Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret 

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk

Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral

Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands kommunförbund

Avdelningschef Hannu Mäkinen, Finansministeriet

Forskningsledare Mika Maliranta, ETLA

Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet

Effektivitetsrevisionschef Teemu Kalijärvi, personalrepresentant, Statens revisionsverk

Delegationens permanenta sakkunniga

Utskottsrådet Nora Grönholm, sekreterare för revisionsutskottet, riksdagen
Överinspektör Kimmo Metsä, sekreterare för delegationen, Statens revisionsverk 


  

 

14.2.2017: Statens revisionsverks vetenskapliga rådet tills 31/12/2018


Statens revisionsverks vetenskapliga råd består av 11 medlemmar:

 • Lauri Kajanoja, rådgivare till direktionen, PD (nationalekonomi)
 • Ida Koivisto, forskardoktor (juridik), Helsingfors universitet
 • Antti Moisio, bedömningsråd i rådet för bedömning av lagstiftningen (nationalekonomi) Statsrådets kansli 
 • Olli Mäenpää, professor (juridik), Helsingfors universitet
 • Jukka Mähönen, professor (juridik), Åbo universitet och Universitetet i Oslo
 • Vuokko Niiranen, professor (förvaltningsvetenskap), Östra Finlands universitet
 • Lasse Oulasvirta, professor (den offentliga sektorns redovisning), Tammerfors universitet
 • Jukka Pirttilä, professor (nationalekonomi), Tammerfors universitet
 • Antti Ripatti, professor (nationalekonomi), Helsingfors universitet
 • Petri Virtanen, docent, projektdirektör (förvaltningsvetenskap och project financial management), Sitra
 • Markku Wilenius, professor (framtidsforskning), Åbo universitet


Vetenskapliga rådet är ett sakkunnignätverk som revisionsverket kan be om utlåtanden, kommentarer och utbildning i ärenden som gäller utveckling och utvärdering av revisionen av och tillsynen över statsfinanserna. 

Titta på tilläggsinformation > Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Vi finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer vi att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä