De flesta fullmäktigeledamöter och ersättare som valts vid kommunalvalet lämnade in redovisningarna av valfinansieringen inom utsatt tid

Statens revisionsverk (VTV) har publicerat en berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2017. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen gäller alla invalda fullmäktigeledamöter och ersättare. Antalet redovisningsskyldiga vid kommunalvalet var 17 532 och de flesta av dessa lämnade in redovisningen inom utsatt tid. VTV uppmanade 1 639 redovisningsskyldiga att lämna in en redovisning av valfinansieringen, och för tillfället finns det åtta personer som inte har lämnat in redovisningen. Redovisningarna av valfinansieringen finns i tjänsten www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

De invalda fullmäktigeledamöterna och ersättarna skulle lämna in en redovisning av valfinansieringen till Statens revisionsverk senast den 12 juni 2017. Antalet redovisningsskyldiga vid kommunalvalet var 17 532. Redovisningen lämnades in inom utsatt tid av 15 449 redovisningsskyldiga. En del av de redovisningsskyldiga lämnade in redovisningen efter detta på eget initiativ, men VTV skickade en uppmaning till 1 639 redovisningsskyldiga om att lämna in redovisningen ofördröjligen. Dessutom var VTV tvunget att skicka en andra uppmaning till 544 redovisningsskyldiga. Efter detta förelade revisionsverket dessutom 40 redovisningsskyldiga vite på 5 000 euro för att förstärka förpliktelsen att lämna in en redovisning av valfinansieringen. När berättelsen till riksdagen lämnades in till tryckeriet hade åtta redovisningsskyldiga ännu inte lämnat in redovisningen.

Enligt valfinansieringslagen är det alltid den redovisningsskyldige som svarar för redovisningens riktighet. Efter behandlingen av redovisningarna samt efter de erhållna utredningarna och kompletteringarna har VTV inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

VTV övervakar att kandidaterna vid kommunalvalet iakttar skyldigheten att redovisa valfinansieringen och kampanjkostnaderna. Revisionsverket lämnade berättelsen om tillsynen över valfinansieringen 2017 till riksdagen den 4 december 2017. VTV:s mål är att säkerställa att valfinansieringslagen efterlevs och att allmänheten har insyn i efterlevnaden av lagen.

Redovisningar av valfinansieringen: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Läs mer

kategorier