Riksdagen har sagt upp Yli-Viikari från tjänsten som generaldirektör för revisionsverket

Riksdagen har idag beslutat att säga upp Tytti Yli-Viikari från tjänsten som generaldirektör för Statens revisionsverk. Direktör Matti Okko fortsätter som revisionsverkets ställföreträdande generaldirektör.

”Riksdagens plenum har i dag fattat beslutet såsom väntat. Revisionsverket fokuserar nu på att fortsätta sin viktiga uppgift som granskare av lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna samt som övervakare av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen”, säger Matti Okko.

”Vi har redan inlett ett planmässigt arbete för att förbättra vår egen verksamhet med beaktande av till exempel revisionsutskottets betänkande. Jag tror att ledningen och hela personalen har föresatt sig att arbeta för ett gott arbetsklimat och för att stärka det externa förtroendet.”

Uppsägningstiden för Tytti Yli-Viikari är sex månader enligt riksdagens tjänstemannalag. Enligt lagen kommer revisionsverkets generaldirektör att vara befriad från sin tidigare tjänst under den tid som hon är generaldirektör. En eventuell återgång till tjänsten som överdirektör är möjlig tidigast efter uppsägningstidens utgång. Hennes förutsättningar att återgå till tjänsten som överdirektör kommer att bedömas före uppsägningstidens utgång.

Riksdagens pressmeddelande (på finska)

kategorier