Specialrevisionen av revisionsverkets anskaffningar och ledningens kostnader klar

Riksdagens specialrevision av Statens revisionsverk blev klar den 29 april.

Riksdagen har offentliggjort specialrevisionen av generaldirektörens och den högsta ledningens rese- och representationskostnader samt anskaffningar under perioden 2020–2021.

”Vi kommer att gå igenom specialrevisionen och behandla iakttagelserna i den. Vi uppdaterar anvisningarna som gäller upphandlingar så att de blir tydligare och vidtar andra nödvändiga åtgärder”, säger direktör Matti Okko, ställföreträdare för generaldirektören.

Revisionen har publicerats på riksdagens webbplats (på finska).

kategorier