Kandidat i välfärdsområdesvalet, du kan nu göra en förhandsredovisning om din valfinansiering

Kandidaternas förhandsredovisningar om valfinansieringen kan lämnas in 23.12.2021–22.1.2022.

Kandidaterna i välfärdsområdesvalet kan före valdagen lämna in en förhandsredovisning till revisionsverket med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Även alla partier och de föreningar som avses i understödsbeslutet kan lämna in en frivillig förhandsredovisning om valfinansieringen.

Förhandsredovisningen är frivillig och görs före valdagen, i första hand i Statens revisionsverks e-tjänst. Förhandsredovisningen kan göras elektroniskt till och med den 22 januari 2022 kl. 24. Förhandsredovisningar i pappersform ska vara revisionsverket tillhanda senast den 21 januari 2022 kl. 15. De förhandsredovisningar som inkommit i tid publiceras som sådana utan dröjsmål.

Mer information om förhandsredovisningen och anvisningar för hur man gör en sådan finns på webbplatsen för Val- och partifinansieringstillsyn.

Redovisning i två faser främjar transparensen i valfinansieringen och demokratin

De redovisningsskyldiga bör observera att en inlämnad förhandsredovisning inte upphäver skyldigheten att göra en egentlig redovisning av valfinansieringen, som görs efter valresultaten. Vi rekommenderar dock att du gör en förhandsredovisning, eftersom förhandsredovisningen gör det snabbare och lättare för dig som kandidat att senare göra den egentliga redovisningen av valfinansieringen.

En kandidat som gör en förhandsredovisning över sin valfinansiering främjar transparensen i kostnaderna och finansieringen för sin valkampanj. I Finland har medborgarna möjlighet att bekanta sig med kandidaternas valfinansiering och redovisningarna om valfinansiering är offentliga handlingar. Transparensen stärker inte bara demokratin utan också förtroendet mellan väljarna och kandidaterna.

Läs mera om varför det lönar sig att göra en förhandsredovisning.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Rådgivningstelefonen betjänar på numret 09 432 5899 vardagar kl. 10–14.

Frågor om valfinansieringen kan skickas till adressen vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi.

kategorier