Kommunalvalskandidat, nu kan du göra en förhandsredovisning om din valfinansiering

Kandidaterna kan göra en frivillig förhandsredovisning om sin valfinansiering 14.5–12.6.2021.

Kommunalvalskandidaterna kan före valdagen lämna in en frivillig förhandsredovisning till revisionsverket med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Redovisningen kan också lämnas in av alla partier och de partiföreningar som nämns i understödsbeslutet.

Förhandsredovisningen om valfinansiering ska lämnas in före valdagen. Förhandsredovisningarna för kommunalvalet 2021 lämnas in under perioden 14.5–12.6.2021. De förhandsredovisningar som inkommit i tid publiceras som sådana utan dröjsmål.

Checklista för kommunalvalskandidater: 1. Följ med dina utgifter och inkomster under hela kampanjperioden. 2. Gör en frivillig förhandsredovisning om din valfinansiering före valdagen. På så sätt ökar du transparensen för valfinansieringen! En omsorgsfullt ifylld förhandsredovisning underlättar den slutliga valfinansieringsredovisningen!

Mer information om förhandsredovisningen och anvisningar för hur man gör en sådan finns på webbplatsen för val- och partifinansieringstillsyn.

Läs varför det lönar sig att göra en förhandsredovisning: Det är en lottovinst att födas i ett land där valfinansieringen övervakas!

Den ändrade kampanjtidens inverkan på kostnadsredovisningen

Kampanjtiden för kommunalvalet 2021 ändrades när valdagen flyttades från april till juni. Den nya valdagen är 13.6.2021 och därmed betraktas tidsintervallet 13.12.2020–27.6.2021 som kampanjtid för kommunalvalet.

Kostnader som uppkommit före 13.12.2020 räknas inte med i kampanjkostnaderna och anges inte i valfinansieringsredovisningen.

Insamlingen av valfinansiering kan däremot inledas redan före kampanjperioden och fortsätta under hela kampanjen. Valfinansiering är alla sådana prestationer som täcker valkampanjens kostnader, oavsett om de har erhållits under den gamla kampanjperioden, under den nya kampanjperioden eller tidigare.

Vilka uppgifter är det som samlas in om valfinansieringen? Tillgångar Lån Bidrag från privatpersoner Bidrag från företag Bidrag från partiet Bidrag från partiföreningen Bidrag från andra aktörer, t.ex. fackföreningar, intresseorganisationer, andelslag Bidrag från tredje part Obs! Om bidraget är 800 euro eller mer ska stödgivarens namn uppges!

kategorier