VTV överlämnade sin årsberättelse till riksdagen

VTV:s generaldirektör Tytti Yli-Viikari och överdirektör Marko Männikkö har överlämnat revisionsverkets årsberättelse till riksdagens talman Paula Risikko. Årsberättelsen sammanfattar de från riksdagens synpunkt viktigaste observationer som VTV har gjort om skötseln av statsfinanserna och förvaltningen i anslutning till granskningarna.

Statens revisionsverks årsberättelse publicerades onsdagen den 12 september. I årsberättelsen ger revisionsverket en sammanfattning av tillståndet för skötseln av statsfinanserna och förvaltningen. De sammanfattade observationerna behandlas mer ingående i olika artiklar som publiceras tillsammans med årsberättelsen på VTV.fi.

Enligt generaldirektör Tytti Yli-Viikari bör riskhanteringen förbättras inom hela statsförvaltningen. På alla nivåer inom statsförvaltningen har riskhantering och säkerställande genom riskhantering av att samhället fungerar fått mindre uppmärksamhet. Det är viktigt att förtydliga både den övergripande riskhanteringen och aktörernas ansvar för riskerna.

Berättelsen innehåller en sammanfattning av observationerna vid flera granskningar under tre teman. Huvudteman är utöver riskhantering statens åtaganden utanför balansräkningen och god förvaltning.

Statens revisionsverks årsberättelse

kategorier