Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset toimitettiin määräajassa

Kaikki vuoden 2014 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet valtiontalouden tarkastusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen määräajassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2014 europarlamenttivaaliehdokkaiden vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Euroopan parlamentin jäseneksi tai varajäseneksi määrättyjen tuli jättää vaalirahoitusilmoituksensa valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään 28.7.2014 mennessä. Kaikki europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset toimittivat tarkastusvirastolle vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa.

Ilmoitusten käsittelyn tai saatujen selvitysten ja täydennysten perusteella valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Vaalirahoituslailla säädellään poliittisen toiminnan rahoitusta. Vaalirahoitusilmoituksissa tulee kertoa vaalikampanjan kokonaiskulut. 1500 euroa ylittävien tukien antajat on ilmoitettava nimeltä. Tarkastusvirasto julkaisee vaalirahoitusilmoitukset ja niistä tehdyt raportit osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Kaikki vaalirahoitusilmoitukset ja ennakkoilmoitukset pidetään verkkosivuilla yleisön saatavilla 28.5.2020 saakka.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi tänään 28.1.2015 eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat