Presidentinvaalien vaalirahoitusilmoitukset tulivat ajallaan

Julkaistavissa 4.10.2012 klo 10.00 Kaikki vuoden 2012 presidentinvaaleissa ehdokkaan asettaneet puolueet jättivät Valtiontalouden tarkastusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2012 presidentinvaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla. Kaikki ilmoitusvelvolliset eli ehdokkaan asettaneet puolueet jättivät vaalirahoitusilmoituksen määrärajassa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi viittä ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset liittyivät tarkennustarpeisiin rahoituksen erittelytiedoissa.

Tarkastusvirasto pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta selvityksiä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Puolueet ja tukiyhdistykset toimittivat pyydetysti vaalikampanjaan liittyviä kirjanpitotietoja. Perusteena ei ollut epäily vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Saadut selvitykset ovat salassa pidettäviä.

Poliittisen toiminnan rahoitusta säätelevä laki ehdokkaan vaalirahoituksesta tuli voimaan 1.5.2009. Tarkastusviraston arvion mukaan vaalirahoituslaki antaa hyvät edellytykset ehdokkaiden vaalirahoituksen avoimuuden toteuttamiselle. Valvontaprosessia voidaan yleisellä tasolla pitää toimivana. Vaalirahoituksen läpinäkyvyys perustuu kuitenkin edelleen ilmoitusvelvollisten avoimiin ja rehellisiin ilmoituksiin. Koska muodollista kampanjakulujen ja -rahoituksen seurantavelvollisuutta ei ole säädetty, ei valvonnassa voida toteuttaa tosiasiallisia tarkastuksia.

Kategoriat