TÄSMENNYS ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA - Suurin osa kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoituksista toimitettu valtiontalouden tarkastusvirastoon

TÄSMENNYS ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA - Valtiontalouden tarkastusvirasto on turvautunut useisiin kehotuksiin saadakseen vaalirahoituslaissa edellytetyn vaalirahoitusilmoituksen kaikilta vuoden 2012 ilmoitusvelvollisilta eli valituksi tai varalle valituiksi tulleilta kunnallisvaalien ehdokkailta. Ilmoitus on tällä hetkellä jättämättä vielä kahdelta ehdokkaalta. Suurin osa ilmoitusvelvollisista toimitti ilmoituksensa aikataulussa.

Kunnallisvaaleihin osallistuneista ehdokkaista ilmoitusvelvollisia eli valituksi tai varalle valituksi tulleita oli hieman yli 19 000. Vaalirahoituslaissa säädettyyn määräaikaan 31.12.2012 mennessä 2 894 heistä ei ollut jättänyt vaalirahoitusilmoitustaan. Osa ilmoitusvelvollisista toimitti ilmoituksensa tämän jälkeen oma-aloitteisesti, mutta yhteensä 1 664 ehdokkaalle lähetettiin kehotus toimittaa ilmoitus viipymättä.

427 ilmoitusvelvolliselle jouduttiin lähettämään vielä toinen kehotus. Kaikkiaan toimittamisaikaa pidennettiin toukokuun 15. päivään asti. Samalla tarkastusvirasto avusti ilmoitusvelvollisia puhelimitse ja sähköpostitse. Tarkastusvirasto teki aktiivisesti yhteistyötä puolueiden ja puolueiden piirijärjestöjen kanssa ilmoitusvelvollisten ohjauksen varmistamiseksi.

Kahden kehotuksen jälkeen oli ilmeistä, että osa ilmoitusvelvollisista ei kehotuksista huolimatta tule tekemään laissa säädettyä vaalirahoitusilmoitusta tarkastusvirastolle. Kesäkuussa, tarkastuskertomuksen mennessä painoon, ilmoituksia puuttui vielä kolmelta ilmoitusvelvolliselta. Yksi heistä on täyttänyt tällä viikolla ilmoitusvelvollisuutensa.

Tarkastusvirasto katsoi tilanteen tältä osin täyttävän vaalirahoituslain 10 §:n 2 momentin edellytykset velvoittaa ilmoitusvelvollisia toimittamaan vaalirahoitusilmoituksensa sakon uhalla. Prosessissa siirryttiin puuttuvien ilmoitusten osalta uhkasakkolain mukaiseen menettelyyn. Uhkasakko asetettiin 5 000 euron suuruiseksi.

Ajallaan saapuneiden vaalirahoitusilmoitusten osalta ilmoitusten käsittelyn, selvitysten ja tehtyjen täydennysten jälkeen tarkastusviraston tietoon ei, yhtä vaalirahoitusilmoitusta lukuun ottamatta, ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Valvonnan toteuttamisen osalta tarkastusvirasto huomioi, että sille osoitettiin vaalirahoituslailla ja puoluelain muutoksilla uusia tehtäviä ilman lisäresursseja. Näiden tehtävien asianmukainen hoitaminen on edellyttänyt tarkastustoiminnan resurssien suuntaamista vaali- ja puoluerahoitusvalvontaan sekä siihen liittyvään asiakaspalvelutyyppiseen työhön.

Tutustu vaalirahoitusvalvonnan kertomukseen

Kategoriat