Valtion matkustamiseen liittyneet tarkastukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut kattavasti valtion virkamatkustamista viimeisen 15 vuoden aikana kahteen otteeseen, vuonna 2007 ja 2015. Alta voit lukea koosteet näistä tarkastuksista.

Valtionhallinnon matkustusohjeistus on muuttunut erityisesti 2007 tarkastuksen jälkeen. Lentoyhtiöt ovat ottaneet käyttöön sähköiset järjestelmät ja tarkentaneet niiden tietojen käyttöä mm. tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä. Näistä syistä osa tarkastuksen havainnoista ei ole enää relevantteja tai sovellettavissa.

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan valtion uutta matkustustrategiaa: Ympäristövastuullisuus ja digitaaliset teknologiat ovat keskeisiä teemoja valtion matkustusstrategian valmistelussa – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

2016: Tilintarkastajan vuosiyhteenveto / Valvontaympäristön tarkastus – ylimmän johdon menettelytavat (2015)

Vuonna 2015 tilintarkastuksen yhteydessä tehty laillisuustarkastus koski valtion virastojen ylimmän johdon sisäisen valvonnan menettelyiden noudattamista.

Laillisuustarkastuksen tavoitteena oli tarkastaa, onko valtion taloudenhoidossa toimittu lainsäädännön, alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Tarkastuksen havainnoista ja suosituksista tehtiin vuonna 2016 yhteenveto, jossa käsiteltiin myös matkustuksen ohjeistusta ja valvontaa.

Yhteenvedossa todettiin, että käytössä olleet lentomatkojen bonusohjelmat eivät ole toteutuneet valtion kannalta onnistuneesti. Tarkastusvirasto esitti tuolloin valtiovarainministeriölle harkittavaksi luopumista lentomatkojen bonusohjelmista.

Lisää aiheesta uutisessa vuodelta 2016: Valtion virkamiesjohto noudattaa hyvää hallintotapaa

Liitteenä yhteenvetoraportti

2007: Virkamatkustaminen – ohjausjärjestelmät ja taloudellisuus

Vuonna 2007 tarkastettiin virkamatkustamisen ohjausjärjestelmiä ja taloudellisuutta. Tarkastuksen tärkein havainto oli virkamatkustamisen ohjauksen puute niin tilivirasto- kuin konsernitasollakin. Tarkastuksessa arvioitiin erityisesti matkustamisen ohjausta ja itse matkustamisen taloudellisuutta. Tarkastukseen sisältyi myös kanta-asiakasohjelmien ja jäsentilien käytön ohjeistuksen tarkastelu.

Tarkastuksessa todettiin, että valtion silloinen yhteinen matkustussääntö oli riittämätön ohjaamaan matkustuspalvelujen järjestämistä. Matkustussääntö ei tukenut virastoja ja laitoksia, kun ne harkitsivat, miten matkustuspalvelut voisi järjestää taloudellisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin.

VTV ehdotti tarkastuksen jälkeen, että valtiolle laadittaisiin matkustusstrategia. VTV suositteli myös mm. määräysten ja ohjeiden antamista siitä, miten matkustamista organisoidessa toimitaan taloudellisesti.

Voit tutustua koko tarkastukseen täällä: Virkamatkustaminen – ohjausjärjestelmät ja taloudellisuus

Kategoriat