Yrityksille suunnatuissa digipalveluissa on Pohjoismaissa yhteisiä haasteita

Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin sekä Färsaarten julkisilla hallinnoilla on kunnianhimoisia tavoitteita palvelujen digitalisoimiseksi ja yritystoiminnan käynnistämisen sujuvoittamiseksi. Maiden tarkastusvirastot toteavat kuitenkin yhteisessä raportissaan, että tavoitteiden saavuttamiseksi on vielä paljon työtä jäljellä.

Pohjoismaissa hallinnon tavoitteena on pyrkiä yksinkertaistamaan yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä viranomaismenettelyjä kansallisen kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistamiseksi. Viranomaisten prosessien digitalisointi on tunnistettu tärkeäksi työvälineeksi.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaarten kansalliset tarkastusvirastot tekivät rinnakkaistarkastuksen yritystoiminnan käynnistämistä tukevista digitaalisista palveluista. Rinnakkaistarkastuksessa selvitettiin yhteisten kysymysten avulla asioiden tilaa eri maissa. Tarkastuksessa käsiteltiin esimerkkinä ravintolan perustamista, koska kyseisellä toimialalla perustetaan merkittävässä määrin uusia yrityksiä. Ravintoloiden toiminnan käynnistämiseen liittyy viranomaisasiointia erilaisten lupien ja ilmoitusten muodossa.

Tarkastuksen yhteenvetona julkaistussa yhteisraportissa todetaan muun muassa, että useimmat tarkastukseen osallistuneet maat sijoittuvat hyvin Euroopan laajuisissa vertailuissa, joissa on selvitetty julkisen sektorin digitalisoinnin astetta. Siitä huolimatta on vielä paljon tehtävää ennen kuin yritystoiminnan käynnistäminen sujuu kokonaisuudessaan helposti ja yksinkertaisesti digitaalisten palveluiden avulla.

Raportissa tuodaan myös esille, että uusien yrittäjien on toisinaan hankala saada kokonaiskuvaa yritystoiminnan käynnistämisen vaatimuksista. Lisäksi digitaaliset palvelut eivät aina ole riittävän käyttäjäystävällisiä, ja viranomaisten sisäisiä työnkulkuja ei vielä ole kaikilta osin digitalisoitu tehokkaasti.

Alueet, joilla tarvitaan eniten kehittämistä, vaihtelevat maittain. Toisessa ääripäässä on tarve yritysten rekisteröitymiseen digitaalisesti, kun taas toisaalla viranomaiset pyrkivät tarjoamaan jo esimerkiksi interaktiivisia ratkaisuja tai automaattisesti esitäytettyjä lomakkeita.

”Rinnakkaistarkastus osoitti, että digitalisaation edistyminen Suomen hallinnossa kestää hyvin vertailun muihin Pohjoismaihin”, sanoo VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Yhteisiä haasteita on myös tiedon jakamisessa viranomaisten välillä sekä eri viranomaisten yhteisomistajuudessa olevien digitaalisten palvelujen hallinnassa ja kehittämisessä.

Tutustu julkaisuun: Making it easier to start a business 

Kategoriat