Gemensamma nordiska utmaningar för digitala tjänster till företagare

I Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige pågår ambitiöst arbete att underlätta vid start av företag med hjälp av digitala processer. De nationella revisionsmyndigheterna konstaterar nu i en gemensam rapport att mycket arbete återstår innan målsättningarna kan nås.

För att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler företag vill regeringarna i de nordiska länderna förenkla processen för att starta nya företag. Digitaliseringen av tjänster och handläggningsprocesser hos ansvariga myndigheter har identifierats som ett viktigt verktyg.

De nationella revisionsmyndigheterna i Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige har i samarbete genomfört parallella granskningar av det digitala stödet för företagare. I granskningen utreddes med hjälp av gemensamma frågor hur läget ser ut i de olika länderna. Som exempel har etablering av restaurang valts, som är en regeltung bransch med många nya företagare och omfattande myndighetskontakter.

Den gemensamma rapporten visar bland annat att de flesta av de deltagande länderna ligger väl till i en europeisk jämförelse av digitaliseringsgraden i offentlig sektor, men att mycket arbete återstår när det gäller att digitalt förenkla processerna vid nyföretagande.

I rapporten konstateras också att det fortfarande kan vara en utmaning för företagare att få en helhetsbild av vad som krävs för att starta företag, att e-tjänster inte är användarvänliga och att myndigheternas interna handläggningssystem inte är effektivt digitaliserade.

Vilka områden som är i mest behov av vidareutveckling varierar mellan länderna – från behov av att införa e-tjänster för registrering av företag till mer sofistikerade interaktiva lösningar eller förifyllda formulär med personlig information.

”Parallellgranskningen visade, att digitaliseringen i Finlands förvaltning är väl jämförbar med de övriga Nordiska länderna”, säger Tytti Yli-Viikari, riksrevisor i Finland.

Andra gemensamma utmaningar är svårighet att dela information mellan myndigheter, samt utvecklingsbehov när olika myndigheter har gemensamt ansvar för webbsidor och digitala system med information och e-tjänster.

Länk till den gemensamma nordiska rapporten: Making it easier to start a business

kategorier