rss

26.5.2016 VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen kesäkuun aikana

Finaviaa koskeva laillisuustarkastus julkistetaan kesäkuun aikana, kun se valmistuu. Ennen kertomuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Finavialla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa tarkastusvirastolle normaalin menettelyn mukaisesti.

Lue lisää

25.5.2016 Valtion laajakaistahankkeen onnistumisessa suuria alueellisia eroja

Valtakunnallinen Laajakaista kaikille -hanke on tuomassa huippunopean laajakaistaverkon noin 90 000 talouden ulottuville. Arvio perustuu hankkeiden toteutumatilanteeseen kesäkuussa 2015. Tulos kattaa alku-peräisestä tavoitteesta noin 70 prosenttia. Toteutuneiden rakennustöiden määrä eroaa suuresti eri alueiden välillä.

Lue lisää

18.5.2016 Valtion virkamiesjohto noudattaa hyvää hallintotapaa

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuksen perusteella valtion virastojen ylin johto on noudattanut hyvää hallintotapaa. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin joitakin menettelytapoja, joita ei voida pitää valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisina. Ministeriöiden tulisi tukea hyvän hallintotavan noudattamista selkeällä ohjeistuksella.

Lue lisää

17.5.2016 VTV:n arvio julkisen talouden hoidosta: Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä toistaiseksi

Suomi on toistaiseksi noudattanut Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Riski sääntöjen rikkomisesta lähivuosina on kuitenkin olemassa. Suomi on jäämässä myös kansallisista finanssipoliittisista tavoitteista.

Lue lisää

14.4.2016 Julkisilla digitaalisilla palveluilla ei ole saavutettu tavoiteltuja säästöjä

Asiakaslähtöisten sähköisten asiointipalvelujen ja niiden käytön lisääminen julkisessa hallinnossa on ollut jo pitkään poliittisena tavoitteena. Niin ikään pyrkimyksenä on ollut tehostaa palvelutoimintaa ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. Toteutuneita julkisen hallinnon säästöjä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Myös asiointipalvelujen asiakaslähtöisyydessä on vielä kehitettävää.

Lue lisää

Finanssipolitiikan valvonta
Tarkastamme nyt
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Kanteluasiat
Reviisori

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Tarkastamme valtion taloudenhoitoa ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Toimimme eduskunnan yhteydessä  ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistamme, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. 

kuvitus_ajankohtaista_tilintarkastus


Ajankohtaista

Tarkastusvirasto antaa vuodelta 2015 tilintarkastuskertomukset ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden, kolmen rahaston sekä valtion tilinpäätöksen tarkastamisesta. Kertomuksia kertyy kaikkiaan 64.
Valtion tilinpäätöstä koskeva kertomus annetaan eduskunnalle, muut tilintarkastuskertomukset asianomaiselle kirjanpitoyksikölle ja sitä ohjaavalle ministeriölle.  Kertomukset valmistuvat viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla. Vuodelta 2015 annettavat kertomukset  löytyvät tarkastusviraston  sivuilta kohdasta Tilintarkastuskertomukset.
Tilintarkastuskertomuksissa tarkastusvirasto arvioi, ovatko tilinpäätöksen tiedot oikeita ja riittäviä, toimiiko sisäinen valvonta ja onko talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä noudatettu. Tilintarkastuskertomuksessa voidaan ottaa kantaa myös budjetointiin.
Tilintarkastusten perusteella raportoidaan myös yhteenvetotietoja eduskunnalle syyskuussa annettavassa vuosikertomuksessa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä