17.12.2013 Johdannaisten käyttö Finaviassa oli osin epätarkoituksenmukaista

Johdannaissopimusten hallinnassa ja raportoinnissa oli Finaviassa puutteita eikä johdannaisten käyttö ollut kaikilta osin sisäisten ohjeiden mukaista.

Lue lisää

10.12.2013 VM:n asianajopalveluiden hankinta VTV:n käsittelyssä kanteluna ja tarkastuksena

Valtiontalouden tarkastusvirasto käsittelee valtiovarainministeriön käyttämien ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintoja vuonna 2014 sekä kanteluasiana että valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmätarkastuksen yhteydessä.

Lue lisää

15.11.2013 Lainsäädännön vaikutusarviointia on parannettava

Suomeen tulisi luoda itsenäinen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä olisi ohjata lakien vaikutusarviointeja. Jo lakien valmistelussa tulisi arvioida ja suunnitella, miten säännökset voidaan implementoida parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää

31.10.2013 VTV on varmentanut julkisen talouden rakenteellisen jäämän laskennan

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut valtiovarainministeriön suorittaneen rakenteellisen jäämän laskennan keväältä 2013 pääsääntöisesti oikein. Tarkastusvirasto kaipaa kuitenkin parempia perusteluita tukemaan ministeriön ennustetta BKT:n keskipitkän aikavälin kehityksestä.

Lue lisää

9.1.2015 Pääjohtaja Tuomas Pöysti: ”OHRA-hankkeen ehdotukset Suomen politiikan, talouden ja hallinnon korjaussarjaa”

Ohra-työryhmä ehdottaa, että hallituksen strategiakokonaisuus uudistettaisiin kaksivaiheiseksi. Hallitusohjelma linjaisi, mutta ei määrittelisi yksityiskohtaisia, koko hallituskautta sitovia toimenpiteitä. Keinot täsmennettäisiin vasta toimintasuunnitelmassa.

Lue lisää

Pääjohtaja Tuomas Pöysti puhuu Talouden vaikutukset -seminaarissa 11.2

Pääjohtaja Tuomas Pöysti (OTT) puhuu Taloudelliset vaikutukset -seminaarissa lakihankkeiden arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista torstaina 11.2.2014.

Lue lisää

3.12.2014 Pääjohtaja Tuomas Pöysti jakamassa Apps4finland -innovaatiokilpailun palkintoja

Pääjohtaja Tuomas Pöysti piti puheenvuoron avoimen datan innovaatioiden ja sovellusten kilpailun apps4finland'n palkintojenjakogaalassa 3.12.2014. Pääjohtaja myös jakoi palkinnot mahdollistajat - sarjassa.

Lue lisää

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

 

 

 


 

Lausunnot
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Kanteluasiat
Tarkastamme nyt
 

 


Ajankohtaista

Valtiontalouden tarkastusvirasto täytti
190 vuotta 16.12.2014

VTV190 172x171px

Reviisorien virkapukuun kuului kolmikolkkahattu, tummanvihreä frakki, jossa hopeanapit, lyhyt miekka ja husaarisaappaat. Kuva: Ilja Karsikas/Napa Illustrations


16.12.1824 keisari Aleksanteri I vahvisti Pietarissa reglementin senaatin talousosaston alaisuudessa toimivasta Yleisestä revisionioikeudesta ja tämän alaisesta revisionikonttorista. Tätä pidetään valtiontalouden tarkastusviraston perustamishetkenä. Tänä vuonna tarkastusvirasto juhlii siten 190-vuotissyntymäpäiväänsä.


Revisionikonttorissa tarkastettiin valtion tilit ja Yleinen revisionioikeus ratkaisi revisionikonttorin tekemät muistutukset. Keisari nimitti senaatin ehdotuksesta ensimmäiseksi ylikomissaariksi kamarineuvos Israel Wallinin.

Vuonna 1923 revisionioikeutta ja revisionikonttoria korvaamaan perustettiin valtion revisionilaitos, josta tuli myöhemmin revisiolaitos. Sen seuraaja oli vuonna 1947 annetun lain nojalla perustettu Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Valtiontalouden tarkastuksen historia Suomessa ulottuu kuitenkin Ruotsi-Suomen ajalle. Kuninkaan puolesta suoritettua finanssivalvontaa on suoritettu jo keskiajalla, jolloin voudit joutuivat vastaamaan kuninkaan oikeudessa väärinkäytöksistään kruunun tulojen kannossa.VTV:stä Euroopan tarkastusvirastojen järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaja

eurosai official

 

 

Suomen valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valittiin Haagissa 20.6.2014 päättyneessä kongressissa Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaksi kaudelle 2014–2017.

EUROSAI:n puheenjohtajana toimii Hollannin tilintarkastustuomioistuin Algemene Rekenkamer. Varapuheenjohtajana VTV:n tehtävänä on tukea Hollannin tilintarkastustuomioistuinta EUROSAI:n yleisessä johtamisessa, kehittämisessä ja edustamisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. EUROSAI:n varapuheenjohtajistossa on VTV:n lisäksi Turkin tilintarkastustuomioistuin.

Puheenjohtajuuskauden keskeisenä tavoitteena on modernisoida tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuinten osaamisen ja tietojen vaihtoa sekä edistää ulkoisen tarkastuksen uudistumista. Tärkeänä teemana ovat innovaatiot julkisessa hallinnossa, taloudenhoidossa ja ulkoisessa tarkastuksessa sekä ulkoisen tarkastuksen rooli innovaatioiden edistäjänä. Toisena pääteemana on avoin hallinto, avoin data sekä niin sanottuun big dataan perustuvan analytiikan hyödyntäminen julkisen talouden ja hallinnon valvonnassa ja tarkastuksessa.

Tavoitteena on lisäksi uudistaa tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuinten viestintää siten, että informaatiografiikka, tiedon visualisointi ja sosiaalista mediaa hyödyntävä kansalaisviestintä tukevat tilivelvollisuuden toteuttamista ja hyvää hallintoa. EUROSAI pyrkii myös kehittämään hyvän hallinnon eettisiä viitekehikoita ja niiden soveltamista.

EUROSAI on ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAI:n Euroopan maanosajärjestö, jonka jäseniä ovat Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen lisäksi valtiontalouden tarkastusvirastot tai tilintarkastustuomioistuimet 49 Euroopan maasta. EUROSAI:n tehtävänä on edistää kansainvälisten tarkastusstandardien (ISSAI-standardit) soveltamista sekä kansainvälisen julkisen talouden hyvää hallintaa koskevien standardien ja suositusten toteuttamista. EUROSAI tukee kansainvälisellä yhteistyöllä ulkoisen tarkastuksen ja sen osaamisen ja menetelmien kehittämistä sekä tilivelvollisuuden ja muiden hyvän hallinnon ja hyvän hallinnan periaatteiden toteuttamista jäsenvaltioissaan.

”EUROSAI:n varapuheenjohtajuus on tunnustus suomalaiselle taloudenhoidon ja sen valvonnan osaamiselle”, sanoo valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. ”Osallistuminen EUROSAI:n puheenjohtajistoon antaa meille mahdollisuuden viedä suomalaista hyvän hallinnon osaamista ja vaikuttaa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Samalla se antaa oivallisen mahdollisuuden oppia muiden maiden kokemuksista ja kehittämistyöstä. EUROSAI:n kehittämisohjelman aiheet tukevat hyvin Suomen kansallisten kehittämishaasteiden ratkaisemista.” 

Lisätietoja:
pääjohtaja Tuomas Pöysti, p. 09 432 5700
ylijohtaja Esa Tammelin, p. 432 5705

Eurosain verkkosivut

Eurosain 2014 kongressin uutiset


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä