Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2006

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.38 kb 01.01.2007

pdf

Asuntorahastoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.87 kb 01.01.2007

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

609.45 kb 01.01.2007

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

607.8 kb 01.01.2007

pdf

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

597.47 kb 01.01.2007

pdf

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.59 kb 01.01.2007

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.31 kb 01.01.2007

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.98 kb 01.01.2007

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

606.42 kb 01.01.2007

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

614.33 kb 01.01.2007

pdf

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.72 kb 01.01.2007

pdf

Ilmailuhallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.8 kb 01.01.2007

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.28 kb 01.01.2007

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

605.02 kb 01.01.2007

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

611.49 kb 01.01.2007

pdf

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.58 kb 01.01.2007

pdf

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.68 kb 01.01.2007

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.47 kb 01.01.2007

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

606.13 kb 01.01.2007

pdf

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

610.44 kb 01.01.2007

pdf

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

612.06 kb 01.01.2007

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.89 kb 01.01.2007

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

597.68 kb 01.01.2007

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.65 kb 01.01.2007

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.61 kb 01.01.2007

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

601.89 kb 01.01.2007

pdf

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

612.51 kb 01.01.2007

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

612.4 kb 01.01.2007

pdf

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.22 kb 01.01.2007

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

614.08 kb 01.01.2007

pdf

Länsstyrelsen på Åland revisionsberättelse för år 2006

158.72 kb 01.01.2007

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.58 kb 01.01.2007

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.03 kb 01.01.2007

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.28 kb 01.01.2007

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

608.31 kb 01.01.2007

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.44 kb 01.01.2007

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.46 kb 01.01.2007

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

609.11 kb 01.01.2007

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.87 kb 01.01.2007

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.16 kb 01.01.2007

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.81 kb 01.01.2007

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

609.42 kb 01.01.2007

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

607.83 kb 01.01.2007

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

605.89 kb 01.01.2007

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

634.72 kb 01.01.2007

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

612 kb 01.01.2007

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.17 kb 01.01.2007

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.39 kb 01.01.2007

pdf

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.13 kb 01.01.2007

pdf

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.73 kb 01.01.2007

pdf

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

601.81 kb 01.01.2007

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

601.01 kb 01.01.2007

pdf

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

605.63 kb 01.01.2007

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.17 kb 01.01.2007

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

607.34 kb 01.01.2007

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

630.01 kb 01.01.2007

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

626.61 kb 01.01.2007

pdf

Rautatieviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.53 kb 01.01.2007

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.91 kb 01.01.2007

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

606.04 kb 01.01.2007

pdf

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

613.97 kb 01.01.2007

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

610.79 kb 01.01.2007

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

648.89 kb 01.01.2007

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

609.61 kb 01.01.2007

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.82 kb 01.01.2007

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

612.57 kb 01.01.2007

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

596.8 kb 01.01.2007

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

597.48 kb 01.01.2007

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.93 kb 01.01.2007

pdf

Svenska handelshögskolans revisionsberättelse för år 2006

164.82 kb 01.01.2007

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

597.49 kb 01.01.2007

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

605.09 kb 01.01.2007

pdf

Tampereen teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

604.67 kb 01.01.2007

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

607.22 kb 01.01.2007

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

596.68 kb 01.01.2007

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

615.56 kb 01.01.2007

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.94 kb 01.01.2007

pdf

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

603.05 kb 01.01.2007

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

623.72 kb 01.01.2007

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.93 kb 01.01.2007

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

612 kb 01.01.2007

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

618.35 kb 01.01.2007

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

601.54 kb 01.01.2007

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.07 kb 01.01.2007

pdf

Työministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

620.02 kb 01.01.2007

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

609.03 kb 01.01.2007

pdf

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

622.67 kb 01.01.2007

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.43 kb 01.01.2007

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.27 kb 01.01.2007

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

611.8 kb 01.01.2007

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.75 kb 01.01.2007

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

599.9 kb 01.01.2007

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.33 kb 01.01.2007

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

601.01 kb 01.01.2007

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

601.06 kb 01.01.2007

pdf

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

637.26 kb 01.01.2007

pdf

Verohallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

600.41 kb 01.01.2007

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

596.87 kb 01.01.2007

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

598.06 kb 01.01.2007

pdf

Åbo Akademis revisionsberättelse för år 2006

164.12 kb 01.01.2007

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

602.39 kb 01.01.2007
Kategoriat