Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2007

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.92 kb 07.05.2008

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.06 kb 03.04.2008

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.67 kb 06.05.2008

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

596.13 kb 03.04.2008

pdf

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

600.79 kb 29.04.2008

pdf

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

604.47 kb 09.05.2008

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.71 kb 09.05.2008

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.83 kb 07.05.2008

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.57 kb 01.01.2008

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.72 kb 07.04.2008

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590.89 kb 01.01.2008

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

597.06 kb 17.04.2008

pdf

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

598.53 kb 28.04.2008

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

588.72 kb 29.04.2008

pdf

Ilmailuhallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.56 kb 30.04.2008

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.08 kb 25.04.2008

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

591.48 kb 07.05.2008

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.96 kb 17.04.2008

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

599.32 kb 03.04.2008

pdf

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.85 kb 24.04.2008

pdf

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

591.71 kb 05.05.2008

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.51 kb 07.04.2008

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.87 kb 08.05.2008

pdf

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

596.4 kb 16.05.2008

pdf

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.95 kb 25.04.2008

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

589.32 kb 25.04.2008

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.93 kb 25.03.2008

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

591.79 kb 28.03.2008

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.03 kb 07.04.2008

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.93 kb 09.05.2008

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.28 kb 25.04.2008

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.61 kb 06.05.2008

pdf

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

600.14 kb 09.05.2008

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.95 kb 29.04.2008

pdf

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.05 kb 28.03.2008

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.47 kb 13.05.2008

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

589.18 kb 14.04.2008

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.08 kb 13.05.2008

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.47 kb 17.04.2008

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.61 kb 28.04.2008

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590 kb 06.05.2008

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

598.05 kb 15.05.2008

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

591.08 kb 02.05.2008

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.83 kb 07.04.2008

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.92 kb 08.05.2008

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.84 kb 25.03.2008

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.6 kb 09.05.2008

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.58 kb 28.04.2008

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.55 kb 06.05.2008

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.1 kb 16.05.2008

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

617.17 kb 06.05.2008

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.04 kb 13.05.2008

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

606.31 kb 28.03.2008

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

614.67 kb 16.05.2008

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590.9 kb 25.04.2008

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.28 kb 24.04.2008

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.96 kb 31.03.2008

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.02 kb 02.05.2008

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

588.61 kb 05.05.2008

pdf

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

602.36 kb 06.05.2008

pdf

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

599.13 kb 07.05.2008

pdf

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

601.78 kb 30.04.2008

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.43 kb 08.05.2008

pdf

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

602.38 kb 05.05.2008

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

589.47 kb 30.04.2008

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590.9 kb 02.05.2008

pdf

Poliisin tietohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590.93 kb 15.04.2008

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.79 kb 01.04.2008

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.59 kb 08.05.2008

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

606.52 kb 07.05.2008

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590.54 kb 06.05.2008

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

600.46 kb 10.04.2008

pdf

Rautatieviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.72 kb 08.04.2008

pdf

Revisionsberättelse för länsstyrelsen på Åland år 2007

155.23 kb 17.04.2008

pdf

Revisionsberättelse för Svenska handelshögskolan år 2007

157.62 kb 17.04.2008

pdf

Revisionsberättelse för Åbo Akademi år 2007

158.39 kb 28.04.2008

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.53 kb 18.04.2008

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.03 kb 07.05.2008

pdf

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

606.83 kb 07.05.2008

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

596.84 kb 23.04.2008

pdf

Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.51 kb 03.04.2008

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

601.1 kb 16.05.2008

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.1 kb 28.04.2008

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

596.24 kb 09.05.2008

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

599.54 kb 13.05.2008

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

589.42 kb 16.04.2008

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.37 kb 02.05.2008

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.98 kb 18.04.2008

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.73 kb 02.05.2008

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.79 kb 10.04.2008

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.04 kb 15.04.2008

pdf

Tampereen teknillisen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.88 kb 08.05.2008

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

598.77 kb 21.04.2008

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

591.33 kb 05.05.2008

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.43 kb 05.05.2008

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.49 kb 05.05.2008

pdf

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.65 kb 07.05.2008

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

600.24 kb 09.05.2008

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.93 kb 23.04.2008

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

603.01 kb 07.05.2008

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

599.52 kb 30.04.2008

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.69 kb 25.04.2008

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.38 kb 14.05.2008

pdf

Työministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

610.36 kb 16.05.2008

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

597.2 kb 09.05.2008

pdf

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

599.77 kb 30.04.2008

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.96 kb 18.04.2008

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.09 kb 31.03.2008

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

596.11 kb 14.04.2008

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

594.55 kb 29.04.2008

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

593.13 kb 18.04.2008

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.9 kb 22.04.2008

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

591.84 kb 11.04.2008

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

595.72 kb 09.05.2008

pdf

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

610.58 kb 06.05.2008

pdf

Verohallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

597.12 kb 18.04.2008

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.75 kb 03.04.2008

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

590.72 kb 09.05.2008

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

592.85 kb 06.05.2008

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

596.36 kb 03.04.2008
Kategoriat