Valtion tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus 2018 on tarkastettu

Valtion tilinpäätös on laadittu säännösten mukaisesti. Myös hallituksen vuosikertomus vuodelta sisältää säädösten mukaiset tiedot.

Valtion tilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia.

Hallituksen vuosikertomus 2018 sisältää säädösten mukaiset tiedot valtion ja julkistalouden tilasta. Kertomus sisältää tietoja mm. finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisesta, hallituksen tavoitteiden saavuttamisesta, valtiontalouden keskeisimmistä riskeistä, varallisuudesta ja taseen ulkopuolisista vastuista. Tietosisältöä olisi kuitenkin hyödyllistä syventää erityisesti kuntatalouden, verotuksen sekä valtion vastuiden ja riskien kuvauksen osalta.

Viime syksynä VTV:n järjestämässä tilaisuudessa hallituksen vuosikertomuksen tekijät keskustelivat työnsä ja sen vaikuttavuuden kehittämisestä. Valtionhallinnon yhteistyö toimii hyvin, mutta vuosikertomuksen sisältöä tulisi edelleen tiivistää ja toimenpiteiden sijaan olisi hyvä raportoida isommista trendeistä.

Kategoriat