VTV muuttuu: Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avain yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Valtiontalouden tarkastusvirasto on uudistanut strategiansa ja johtamisjärjestelmänsä. Muutoksen tavoitteena on laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monipuolista osaamisen kehittämistä. Uudet oppimiskeskuksemme tukevat laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamista. Käsittelemme tässä blogisarjassa tarkastustyön ja toimintaympäristön muutoksia VTV:n uudistuvan strategian kautta.

Vaikuttavuusalueiden lisäksi olemme VTV:ssä organisoituneet neljään oppimiskeskukseen, jotka ovat Tulevaisuuden talous, Digitalisaatio, Menetelmät ja Vaikuttava asiakastyö. Jokainen tarkastusvirastolainen on yhden oppimiskeskuksen jäsen, ja kunkin esimiehenä toimii kyseisen oppimiskeskuksen johtaja. Työtehtävien ohjaus puolestaan on erotettu projekteja johtaville projektipäälliköille.

Tällä osaamisen kehittämiselle ja esimiestyölle tilaa antavalla rakenteella lähdemme luotsaamaan VTV:tä entistä vaikuttavammaksi. Itse näen uudessa strategiassa ja johtamisjärjestelmässä suuria mahdollisuuksia niin tarkastusvirastolle organisaationa kuin jokaiselle tarkastusvirastolaiselle ja sidosryhmillemme. Tämän muutoksen onnistumista haluan olla mukana varmistamassa ja tukemassa.

Kun laajempaa vaikuttavuutta lähdetään tavoittelemaan, henkilöstö on avainasemassa. VTV:n toiminnan kivijalkana on edelleen tarkastamiseen, valtiontalouteen ja valtion taloudenhoitoon liittyvä osaaminen. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan kuitenkin myös uudenlaisia taitoja ja osaamista kuten asiakasymmärrystä, tiimityötaitoja, projektinhallintaosaamista ja sparrauskykyä.

Uusien oppimiskeskusten tehtävä on luoda ihmisten yksilöllisiä tavoitteita tukevia kehittymissuunnitelmia, jotka samalla edistävät talon yhteisiä osaamistarpeita. Olemme kaikki erilaisia persoonia, erilaisine vahvuuksineen. Nämä vahvuudet tunnistamalla saamme varmasti uutta puhtia tekemiseemme.

Kehittymispolut, jotka huomioivat yksilölliset tarpeet, ovat mahdollisuus pitkäjänteiseen, strategialähtöiseen kehittymiseen, jossa katse on arjen projekteja kauempana. Uskonkin, että tällä panostuksella yksilölliseen kehittymiseen henkilöstömme tuntee itsensä entistä motivoituneemmaksi ja kyvykkäämmäksi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tunne siitä, että pysyy muutoksen tuulissa kilpailukykyisenä ja asiantuntevana, on parhaimpia työnimua edistäviä asioita.

Oppimiskeskuksemme panostavat monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Haluamme, että tarkastusvirasto toimii yhtenäisesti ja tarjoaa hallinnon kehittämistä tukevaa tietoa. Projektipohjaisen organisoitumisen kautta haluamme saada henkilöstömme vahvuudet tehokkaammin käyttöön ja toistemme tietoisuuteen.

Yhdessä tekemistä ja tiedon jakamista halutaan lisätä niin organisaation sisällä kuin omien seinien ulkopuolella. Aikaisemmin yksiköissä toimiessamme emme välttämättä tunteneet kunnolla toisiamme emmekä toistemme vahvuuksia. Nyt, kun toimimme yhtenä VTV:nä useammassa projektissa ja eri kokoonpanoissa, pääsemme tutustumaan toistemme tekemiseen ja osaamiseen paremmin. Yhdessä olemme enemmän.

Monipuolinen osaamisen kehittäminen tarkoittaa myös sitä, että vahvistamme osaamistamme ulkopuolisilla asiantuntijaverkostoilla ja yhteisöillä. Verkostojen kautta voimme saada ideoita oman toimintamme kehittämiseen. Verkostoitumalla emme suinkaan vaaranna riippumattomuuttamme vaan pystymme entisestään laajentamaan näkemystämme valtiontaloudesta ja sen hoidosta. Verkostoitumalla edistämme myös tavoitettamme toimia varteenotettavana keskustelukumppanina silloin, kun asioihin on vielä mahdollisuus vaikuttaa.

Kansainväliset ISSAI-tarkastusstandardit ja -menetelmät ovat toimintaohjeidemme perusta. Haluamme olla vahvasti mukana myös tässä kansainvälisessä tarkastusvirastoperheessä kehittämässä toimintaamme ohjaavia standardeja ja menetelmiä, erityisesti silloin, kun ne tukevat vaikuttavuustavoitteemme toteutumista.

Odotan innolla sitä, minkälaisia oppimispolkuja rakentuu johtamani Tulevaisuuden talous -teeman ympärille. Samaa innostusta olen ilokseni havainnut myös muissa oppimiskeskuksen jäsenissä, kun ensimmäisiä keskusteluja uudella kokoonpanolla ollaan käyty. Meillä on virastossa paljon asiantuntemusta, joka toivottavasti saadaan nyt valjastettua laajemmin hyötykäyttöön. Näin yhä useammalla on mahdollisuus päästä laajentamaan osaamistaan ja asiantuntemustaan pitkäjänteisesti, kaikkia oppimiskeskuksia hyödyntäen.

Kategoriat