Hur får man in en fot? – Sista avsnittet i revisionsverkets poddserie tar upp hurdan staten är som arbetsgivare

Hurdana karriärvägar kan leda till tjänstemannaarbete? Och hurdan är staten som arbetsgivare för en nyutexaminerad? I tredje avsnittet av ”Intona”-podden diskureras staten som arbetsgivare.

Vi är fyra unga experter och nybörjare i revisionsvärlden som berättar om våra tankar kring modernt arbete inom staten och den berömda ämbetsmannakulturen.

I tredje och sista avsnittet pratar vi om våra första jobb och praktikplatser samt hur vi ser på arbete inom staten. Vi ger också tips till andra som drömmer om en tjänstemannakarriär. I första avsnittet pratade vi om millenniegenerationen som anställda och i andra avsnittet tittade vi närmare på teamarbetets förutsättningar.

Podden finns bara på finska.

Debattörer i podcasten: Samu Kälkäjä, Tiina Väänänen, Jasmin Grünbaum, Ines Gullichsen

kategorier