Vad vill millenniegenerationen ha ut av ledarskapet? – Det här tar vi upp i revisionsverkets nya podcast

Millenniegenerationen har etablerat sig i arbetslivet och statsförvaltningen. Det första avsnittet i revisionsverkets nya poddserie ”Intona” har publicerats.

Revisionsverkets nya poddserie i tre delar får en flygande start. Vi är fyra unga experter och nybörjare i revisionsvärlden som berättar om våra tankar kring modernt arbete inom staten och den berömda ämbetsmannakulturen.

I första avsnittet tittar vi på millenniegenerationen i arbetslivet och som anställda. Vilka är de egentligen och vad förväntar de sig av ledarskapet och arbetet överlag? I andra avsnittet behandlar vi teamarbete samt dess fördelar och fallgropar. I tredje avsnittet svarar vi på frågor om hurdant det är att arbeta inom staten som ung.

Podden finns bara på finska.

kategorier