Övervakning av finanspolitiken
Val- och partifinansieringstillsyn

 


Uppgifter och verksamhet

Klagomålsärenden


Statens Revisionsverk - aktuellt

 

Suomi100_kuvituskuosit_vaaka_2_RGB


18.1.2017: Ändringar i den finanspolitiska lagen

Statsrådet har föreslagit två ändringar i den finanspolitiska lagen (869/2012), som ska fastställas av republikens president. Syftet med ändringarna är att nationellt stärka genomförandet av fördraget om en förstärkt ekonomisk union. Båda ändringarna påverkar också Statens revisionsverks uppgift för öv18.ervakning av finanspolitiken.

Ändringen i statsrådets redogörelseskyldighet gällande korrigeringsmekanismen ska beaktas när iakttagandet av lagen övervakas. Den andra ändringen gäller i sin tur direkt SRV:s tillsynsuppgift. Den ålägger statsrådet att ge ett särskilt offentligt ställningstagande om statsrådet inte är av samma åsikt med SRV när SRV anser att den finanspolitiska lagen inte har iakttagits. Enligt fördraget om en förstärkt ekonomisk union är medlemsstaterna skyldiga att följa övervakningsinstitutionernas, i Finland SRV:s, råd eller alternativt förklara offentligt varför de väljer att inte följa dem.

Regeringens proposition

Den finanspolitiska lagen

Se också Finansministeriets meddelande


16.1.2017: SRV Nu! Evenemang för intressenter: God förvaltning – framtidens resurs

VTVNyt

Måndagen den 16 januari 2017 arrangerade Statens revisionsverk (SRV) sitt första evenemang för intressenter i år. På evenemanget diskuterades betydelsen av god förvaltning.

I evenemanget deltog närmare 100 personer, bland annat personer i den ekonomiska ledningen vid ministerierna, interna revisorer vid ämbetsverken, medlemmar i föreningen Valtionhallinnon tarkastajat ry och representanter för Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och Valtori.

På evenemanget uppträdde Tytti Yli-Viikari, generaldirektör för Statens revisionsverk, Marjatta Kimmonen, överdirektör, Väinö Viherkoski, redovisningsrevisionsdirektör, Pekka Ihalainen, redovisningsrevisionsråd, och Jaakko Eskola, redovisningsrevisionschef. Gästanförandet hölls av Pasi Leppänen som är direktör för den offentliga sektorns interna tjänster på Ernst & Young. Leppänens tema var God förvaltning och intern kontroll. Andra teman var bland annat intern kontroll och resurser, digitalisering och lagstiftning och projektet Kiti och landskapsreform.

”Syftet med evenemanget var att sammanföra instanser och personer som genom sitt arbete skapar god förvaltning och utvecklar den. I detta lyckades vi utmärkt. Samtidigt bytte vi erfarenheter och nyheter och skapade en gemensam uppfattning om god förvaltning och välfungerande intern kontroll”, säger Kimmonen.

På evenemanget fördes också en diskussion på Twitter med fyrkantstaggen #VTVNyt (endast på finska).

***
På evenemangen SRV Nu! ger Statens revisionsverk information om sin verksamhet genom revisioner och sakkännedom.Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Vi finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer vi att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.


 


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä