Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2002

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002

14.99 kb 01.01.2003

pdf

Asuntorahastoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-105

17.21 kb 01.01.2003

pdf

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-73

18.31 kb 01.01.2003

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-94

16.06 kb 01.01.2003

pdf

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskeromus vuodelta 2002 -53-106

17.8 kb 01.01.2003

pdf

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-107

16.24 kb 01.01.2004

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-13

18.19 kb 01.01.2003

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-72

16.03 kb 01.01.2003

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-84

15.79 kb 01.01.2003

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-52

18.05 kb 01.01.2003

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-19

16.96 kb 01.01.2003

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-39

19.7 kb 01.01.2003

pdf

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-108

18.56 kb 01.01.2003

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-80

20.04 kb 01.01.2003

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-14

15.65 kb 01.01.2003

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-40

17.3 kb 01.01.2003

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-41

19.44 kb 01.01.2003

pdf

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-109

21.48 kb 01.01.2003

pdf

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-110

18.1 kb 01.01.2003

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-59

16.3 kb 01.01.2003

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-98

18.19 kb 01.01.2003

pdf

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-67

20.14 kb 01.01.2003

pdf

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-82

26.52 kb 01.01.2003

pdf

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-111

20.73 kb 01.01.2003

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-20

17.69 kb 01.01.2003

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-92

15.09 kb 01.01.2003

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-90

17.08 kb 01.01.2003

pdf

Kuluttajavalituslautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-91

17.79 kb 01.01.2003

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-89

17.84 kb 01.01.2003

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-42

16.88 kb 01.01.2003

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-55

16.96 kb 01.01.2003

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-15

19.89 kb 01.01.2003

pdf

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-112

22.88 kb 01.01.2003

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-43

19.21 kb 01.01.2003

pdf

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-50

17.54 kb 01.01.2003

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-74

22.85 kb 01.01.2003

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-21

15.9 kb 01.01.2003

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-16

14.86 kb 01.01.2003

pdf

Länsstyrelsen på Åland revisionsberättelse för år 2002 -53-12

17.48 kb 01.01.2003

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-101

19.79 kb 01.01.2003

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-66

18.22 kb 01.01.2003

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-65

17.44 kb 01.01.2003

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-64

26.49 kb 01.01.2003

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-71

15.69 kb 01.01.2003

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-93

15.93 kb 01.01.2003

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-77

24.56 kb 01.01.2003

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-81

16.69 kb 01.01.2003

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-69

17.53 kb 01.01.2003

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-87

16.06 kb 01.01.2003

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-62

18.57 kb 01.01.2003

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-8

20.68 kb 01.01.2003

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-38

16.23 kb 01.01.2003

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-37

23.83 kb 01.01.2003

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-17

16.43 kb 01.01.2003

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-44

19.36 kb 01.01.2003

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-83

18.15 kb 01.01.2003

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-26

15.75 kb 01.01.2003

pdf

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-113

18.61 kb 01.01.2003

pdf

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-114

22.39 kb 01.01.2003

pdf

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-15

20.02 kb 01.01.2003

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-116

18.63 kb 01.01.2003

pdf

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-117

19.62 kb 01.01.2003

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-25

15.99 kb 01.01.2003

pdf

Poliisikoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-24

17.16 kb 01.01.2003

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-23

17.08 kb 01.01.2003

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-30

17.39 kb 01.01.2003

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-28

18.42 kb 01.01.2003

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-29

22.87 kb 01.01.2003

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-27

17.57 kb 01.01.2003

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-78

18.13 kb 01.01.2003

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-70

20.25 kb 01.01.2003

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-9

20.77 kb 01.01.2003

pdf

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-188

20.22 kb 01.01.2003

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-56

18.39 kb 01.01.2003

pdf

Siemenperunakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-68

19.48 kb 01.01.2003

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-10

23.47 kb 01.01.2003

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-99

18.24 kb 01.01.2003

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-96

22.53 kb 01.01.2003

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-95

26.17 kb 01.01.2003

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-22

17.59 kb 01.01.2003

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-60

18.63 kb 01.01.2003

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-104

18.04 kb 01.01.2003

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-63

16.61 kb 01.01.2003

pdf

Svenska handelshögskolans revisionsberättelse för år 2002 -53-53

16.12 kb 01.01.2003

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-100

16.08 kb 01.01.2003

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-57

16.63 kb 01.01.2003

pdf

Tampereen teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-51

15.92 kb 01.01.2003

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-45

17.91 kb 01.01.2090

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-5

15.49 kb 01.01.2003

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-58

17.61 kb 01.01.2003

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-49

17.3 kb 01.01.2003

pdf

Teknologian kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-88

15.8 kb 01.01.2003

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-76

18.87 kb 01.01.2003

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-36

18.77 kb 01.01.2003

pdf

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2002 -53-124

23.44 kb 01.01.2003

pdf

Tullilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-35

18.81 kb 01.01.2003

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-54

17.81 kb 01.01.2003

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-46-

18.83 kb 01.01.2003

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-86

15.94 kb 01.01.2003

pdf

Työministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-102

21.17 kb 01.01.2003

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-7

21.28 kb 01.01.2003

pdf

Ulkomaalaisviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-11

17.39 kb 01.01.2003

pdf

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-119

20.26 kb 01.01.2003

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-47

16.96 kb 01.01.2003

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-97

17.37 kb 01.01.2003

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-33

16 kb 01.01.2003

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-61

18.91 kb 01.01.2003

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-32

15.86 kb 01.01.2003

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-85

20.32 kb 01.01.2003

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-6

16.37 kb 01.01.2003

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-31

16.97 kb 01.01.2003

pdf

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-120

21.75 kb 01.01.2003

pdf

Verohallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-34

19.33 kb 01.01.2003

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-79

16.69 kb 01.01.2003

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-18

17.33 kb 01.01.2003

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2002 -53-103

15.89 kb 01.01.2003

pdf

Åbo Akademis revisionsberättelse för år 2002 -53-48

15.85 kb 01.01.2003
Kategoriat