Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2001

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-140

16.03 kb 01.01.2002

pdf

Asuntorahastoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-184

16.42 kb 01.01.2002

pdf

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-138

18.77 kb 01.01.2002

pdf

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-159

20.59 kb 01.01.2002

pdf

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-160

19.82 kb 01.01.2002

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-78

18.59 kb 01.01.2002

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-137

17.38 kb 01.01.2002

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-149

16.26 kb 01.01.2002

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-117

18.98 kb 01.01.2002

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-84

16.57 kb 01.01.2002

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-104

23.46 kb 01.01.2002

pdf

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-161

19.64 kb 01.01.2002

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-145

18.4 kb 01.01.2002

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-79

16.1 kb 01.01.2002

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-105

22.55 kb 01.01.2002

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-106

22.61 kb 01.01.2002

pdf

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-162

19.99 kb 01.01.2002

pdf

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-163

18.83 kb 15.08.2018

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-177

18.99 kb 01.01.2002

pdf

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-132

18.45 kb 01.01.2002

pdf

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-147

24.39 kb 01.01.2002

pdf

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-164

19.26 kb 01.01.2002

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-85

15.82 kb 01.01.2002

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-157

16.05 kb 01.01.2002

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-155

16.26 kb 01.01.2002

pdf

Kuluttajavalituslautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-156

16.56 kb 01.01.2002

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-154

18.53 kb 01.01.2002

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-107

19.17 kb 01.01.2002

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-120

17.71 kb 01.01.2002

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-80

18.11 kb 01.01.2002

pdf

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-165

18.15 kb 01.01.2002

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-108

21 kb 01.01.2002

pdf

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-115

19.04 kb 01.01.2002

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-139

21.08 kb 01.01.2002

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-86

17.55 kb 01.01.2002

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-81

17.26 kb 01.01.2002

pdf

Länsstyrelsen på Åland revisionsberättelse för år 2001 -53-77

17.5 kb 01.01.2002

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-180

17.25 kb 01.01.2002

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-131

21.51 kb 01.01.2002

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-130

18.22 kb 01.01.2002

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-129

27.7 kb 01.01.2002

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-136

16.3 kb 01.01.2002

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-158

16.08 kb 01.01.2002

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-142

16.7 kb 01.01.2002

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-146

15.98 kb 01.01.2002

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-134

22.22 kb 01.01.2002

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-152

16.12 kb 01.01.2002

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-127

17.36 kb 01.01.2002

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-73

18.78 kb 01.01.2002

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-103

18.92 kb 01.01.2002

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-102

28.66 kb 01.01.2002

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-82

16.59 kb 01.01.2002

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-109

23.11 kb 01.01.2002

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-148

16.7 kb 01.01.2002

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-91

15.88 kb 01.01.2002

pdf

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-166

19.03 kb 01.01.2002

pdf

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-167

19.7 kb 01.01.2002

pdf

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001-53-168

18.67 kb 01.01.2002

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-169

19.31 kb 01.01.2002

pdf

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-170

18.88 kb 01.01.2002

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-90

16.69 kb 01.01.2002

pdf

Poliisikoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-89

16.15 kb 01.01.2002

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-88

15.72 kb 01.01.2002

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-95

16.74 kb 01.01.2002

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-93

20.29 kb 01.01.2002

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-94

20.77 kb 01.01.2002

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-92

18.39 kb 01.01.2002

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-143

19.39 kb 01.01.2002

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-135

21.11 kb 01.01.2002

pdf

Rikosseuraamusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-74

19.19 kb 01.01.2002

pdf

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-171

19.89 kb 01.01.2002

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-121

19.14 kb 01.01.2002

pdf

Siemenperunakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-133

19.63 kb 01.01.2002

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-75

21.48 kb 01.01.2002

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-178

17.89 kb 01.01.2002

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-175

21.63 kb 01.01.2002

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-174

23.16 kb 01.01.2002

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-87

16.37 kb 01.01.2002

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-125

15.94 kb 01.01.2002

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-183

15.92 kb 01.01.2002

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-128

16.64 kb 01.01.2002

pdf

Svenska handelshögskolans revisionsberättelse för år 2001 -53-118

20.65 kb 01.01.2002

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-179

18.15 kb 01.01.2002

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-122

19.55 kb 01.01.2002

pdf

Tampereen teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-116

19.18 kb 01.01.2002

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-110

19.48 kb 01.01.2002

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-70

15.61 kb 01.01.2002

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-123

16.62 kb 01.01.2002

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-114

18.95 kb 01.01.2002

pdf

Teknologian kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-153

16.14 kb 01.01.2002

pdf

Tiehallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-141

18.66 kb 01.01.2002

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-101

16.12 kb 01.01.2002

pdf

Tilintarkastuskertomus valtion keskuskirjanpidon ja valtion tilinpäätöslaskelmien tarkastuksesta vuodelta 2001 -53-185

23.09 kb 01.01.2002

pdf

Tullilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-100

19.5 kb 01.01.2002

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-119

18.45 kb 01.01.2002

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-111

23.25 kb 01.01.2002

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-151

16.23 kb 01.01.2002

pdf

Työministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-181

24.73 kb 01.01.2002

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-72

20.98 kb 01.01.2002

pdf

Ulkomaalaisviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-76

16.87 kb 01.01.2002

pdf

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-172

19.44 kb 01.01.2002

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-112

18.64 kb 01.01.2002

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -64-176

16.49 kb 01.01.2002

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-98

16.43 kb 01.01.2002

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-126

18.52 kb 01.01.2002

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-97

16.88 kb 01.01.2002

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-150

21.08 kb 01.01.2002

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-71

16.81 kb 01.01.2002

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-96

18.81 kb 01.01.2002

pdf

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-173

19.08 kb 01.01.2002

pdf

Verohallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-99

17.31 kb 01.01.2002

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-144

16.4 kb 01.01.2002

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-83

16.87 kb 01.01.2002

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2001 -53-182

16.5 kb 01.01.2002

pdf

Åbo Akademis revisionsberättelse för år 2001 -53-113

19.88 kb 01.01.2002
Kategoriat