Tarkastusjulkaisut 09/2017–08/2018

 

Takaisin vuosikertomukseen 2018

 

Eduskunnalle annettavat kertomukset

K 17/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017
K 19/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa
K 20/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
K 1/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2017
K 17/2018 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Tilintarkastuskertomukset hallinnonaloittain

107/53/17 Valtion tilinpäätös

Tasavallan presidentin kanslia
45/53/17 Tasavallan presidentin kanslia

Valtioneuvoston kanslia
46/53/17 Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriön hallinnonala
47/53/17 Ulkoasiainministeriö

Oikeusministeriön hallinnonala
48/53/17 Oikeusministeriö
49/53/17 Oikeusrekisterikeskus
50/53/17 Rikosseuraamuslaitos
51/53/17 Syyttäjälaitos
52/53/17 Ulosottolaitos

Sisäministeriön hallinnonala
53/53/17 Sisäministeriö
54/53/17 Hätäkeskuslaitos
55/53/17 Maahanmuuttovirasto
56/53/17 Pelastusopisto
57/53/17 Poliisihallitus
58/53/17 Rajavartiolaitos
59/53/17 Suojelupoliisi
108/53/17 Palosuojelurahasto

Puolustusministeriön hallinnonala
60/53/17 Puolustusministeriö
61/53/17 Puolustushallinnon rakennuslaitos
62/53/17 Puolustusvoimat

Valtiovarainministeriön hallinnonala
63/53/17 Valtiovarainministeriö
64/53/17 Ahvenanmaan valtionvirasto (ruotsiksi)
65/53/17 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
66/53/17 Rahoitusvakausvirasto
67/53/17 Tilastokeskus
68/53/17 Tulli
69/53/17 Valtiokonttori
70/53/17 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
71/53/17 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
72/53/17 Valtion tietoja viestintätekniikkakeskus Valtori
73/53/17 Verohallinto
74/53/17 Väestörekisterikeskus

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
75/53/17 Opetus- ja kulttuuriministeriö
76/53/17 Kansallisarkisto
77/53/17 Museovirasto
78/53/17 Opetushallitus
79/53/17 Suomen Akatemia
80/53/17 Suomenlinnan hoitokunta

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
81/53/17 Maa- ja metsätalousministeriö
82/53/17 Elintarviketurvallisuusvirasto
83/53/17 Luonnonvarakeskus
84/53/17 Maanmittauslaitos
85/53/17 Maaseutuvirasto

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
86/53/17 Liikenne-ja viestintäministeriö
87/53/17 Ilmatieteen laitos
88/53/17 Liikennevirasto
89/53/17 Liikenteen turvallisuusvirasto
90/53/17 Viestintävirasto
109/53/17 Valtion televisio- ja radiorahasto

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
91/53/17 Työ- ja elinkeinoministeriö
92/53/17 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
93/53/17 Energiavirasto
94/53/17 Geologian tutkimuskeskus
95/53/17 Innovaatiorahoituskeskus Tekes
96/53/17 Kilpailu- ja kuluttajavirasto
97/53/17 Patentti- ja rekisterihallitus
98/53/17 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
99/53/17 Sosiaali- ja terveysministeriö
100/53/17 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
101/53/17 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
102/53/17 Säteilyturvakeskus
103/53/17 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ympäristöministeriön hallinnonala
104/53/17 Ympäristöministeriö
105/53/17 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
106/53/17 Suomen ympäristökeskus
110/53/17 Öljysuojarahasto

Laillisuustarkastuskertomukset

3/2018 Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä
10/2018 Yliopistojen valtionrahoitus

Finanssipolitiikan valvonnan raportit

7/2018 Finanssipolitiikan valvonnan arvio valtiovarainministeriön makroennusteiden luotettavuudesta – Tarkastelussa BKT-kasvun, työttömyysasteen ja inflaation suhdanne-ennusteet vuosille 1976–2016
12/2018 Finanssipolitiikan valvonnan raportti kevät 2018

Finanssipolitiikan tarkastuskertomukset

4/2018 Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut
6/2018 Kuntatalouden ohjaus

Tuloksellisuustarkastuskertomukset, selvitykset ja jälkiseurantaraportit hallinnonaloittain

Valtioneuvoston kanslia
14/2018 Valtion liiketoiminnan järjestäminen

Jälkiseurantaraportit
16/2015 Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus

Oikeusministeriön hallinnonala
12/2017 EU-lainsäädännön täytäntöönpano

Jälkiseurantaraportit
18/2012 Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Puolustusministeriön hallinnonala
17/2017 Puolustusvoimien ohjausjärjestelmä
18/2017 Puolustusvoimien materiaalihankkeiden suunnittelu ja ohjaus

Valtiovarainministeriön hallinnonala
15/2017 Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus
16/2017 Kybersuojauksen järjestäminen
19/2017 Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen suunnittelu ja seuranta

Jälkiseurantaraportit
11/2014 Sähköisen arkistoinnin edistäminen
4/2015 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt
5/2016 Julkishallinnon asiakasneuvonta- ja puhelinpalvelut
7/2015 Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa
11/2015 Valtion maksupolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
2/2018 Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA) päätöksentekoa tukevan toiminnan organisointi (selvitys)
13/2018 Ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet – Esimerkkinä läpäisyn tehostamisohjelma 2011–2014

Jälkiseurantaraportit
5/2015 Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
1/2018 Metsähallituksen toiminta valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa

Jälkiseurantaraportit
175/2008 Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Jälkiseurantaraportit
14/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön ohjausjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
1/2018 Teolliset symbioosit esimerkkinä kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamisesta (selvitys)
2/2018 Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittaminen ja kuntakorvausjärjestelmän kehittäminen
5/2018 Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano
8/2018 Yrittäjäkoulutus osana ammatillista työvoimakoulutusta

Jälkiseurantaraportit
8/2015 Sähköiset työvoimapalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
9/2018 Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa

Jälkiseurantaraportit
3/2014 Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa